05. LIPNJA 2024.
Novo tumačenje TKU-a (prekovremeni rad)

Nastavno na prethodno objavljenu vijest o ugovorenom pravu na uvećanje plaće za rad subotom i nedjeljom, Povjerenstvo za tumačenje temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama na sjednici od 29. svibnja 2024., donijelo je tumačenje br. 24/24 kojim je dodatno potvrdilo ugovoreno pravo radnika na plaćeni dodatak za prekovremeni rad za zaposlenike koji su upućeni na službeno putovanje subotom i/ili nedjeljom ako taj rad prelazi okvir ukupnog tjednog zaduženja.

Tumačenje br. 24/24

Temeljem članka 59. TKU-a, zaposlenik koji je upućen na službeno putovanje subotom i/ili nedjeljom ima pravo na uvećanje plaće za rad subotom i nedjeljom, neovisno o tome je li mu za te dane isplaćena dnevnica i jednokratna naknada zbog povećane odgojno-obrazovne odgovornosti. Ukoliko rad subotom i/ili nedjeljom prelazi okvir ukupnog tjednog zaduženja zaposlenika, rad subotom i/ili nedjeljom obračunava se i isplaćuje kao prekovremeni rad. Osim toga, zaposlenik ima pravo i na dodatak na plaću za rad subotom i/ili nedjeljom. Dodaci na plaću za prekovremeni rad, rad subotom i rad nedjeljom u navedenom se slučaju obračunavaju na način kao da je zaposlenik radio u redovitom osmosatnom radnom vremenu tj. obračun dodataka se provodi na osam sati dnevno. U slučaju da je efektivni rad subotom i/ili nedjeljom kraći od osam sati dnevno, navedeni dodaci obračunavaju se za efektivno odrađene sate.