22. VELJAČE 2024.
O prijedlogu uredbe o koeficijentima složenosti poslova Vlade Republike Hrvatske

Sindikat hrvatskih učitelja u otvorenom je roku, 8. veljače 2024. godine, poslao svoje
mišljenje na prijedloge uredbi Vlade Republike Hrvatske te vas ovim putem obavještavamo
da je većina zahtjeva SHU-a usvojena i to na način:


1. UČITELJ/STRUČNI SURADNIK
Podsjećamo da je početno predviđeni koeficijent za nositelje službe koji nisu napredovali bio
1,90, te je zahvaljujući argumentaciji došlo do pomicanja na 1,93 → 1,95 → 1,97.
Nakon dodatne argumentacije u očitovanju SHU-a i NSZSŠH-a došlo je prelaska nositelja
obrazovanja iz sedmog u viši, osmi platni razred. Vlada Republike Hrvatske je propisala
koeficijent 2,01, što predstavlja rast koeficijenta od 15,71%.
U Uredbi o koeficijentima složenosti poslova, propisani koeficijenti za nositelje obrazovanja
su:
učitelj/stručni suradnik – 2,01
učitelj/stručni suradnik – MENTOR – 2,17
učitelj/stručni suradnik – SAVJETNIK – 2,38
učitelj/stručni suradnik – IZVRSNI SAVJETNIK – 2,62.


2. UČITELJ EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA
Sukladno zahtjevu iz Očitovanja SHU-a razmjerno se povećavaju i koeficijenti složenosti
poslova učitelja edukacijsko rehabilitacijskog profila:
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – 2,11
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – MENTOR – 2,28
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – SAVJETNIK – 2,51
učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – IZVRSNI SAVJETNIK – 2,76.


3.
DOMARI
U svom očitovanju Sindikat hrvatskih učitelja ukazao je na specifičnosti rada domara u obrazovnim ustanovama te je stoga uvažen zahtjev SHU-a za valorizacijom specifičnosti rada. Uvažavanjem našeg obrazloženja domar je izuzet iz općih radnih mjesta te je uvršten u sustav obrazovanja na način da je radnik u školskim ustanovama koji istovremeno obavlja poslove domara, ložača odnosno vozača dostavljača preveden na radno mjesto najsloženijeg posla kojeg obavlja. Iz toga proizlazi da domar s ranije predloženim koeficijentom 1,21 prelazi na koeficijent 1,25, dok domar, ložač odnosno vozač dostavljač s ranije predloženim koeficijentom 1,21 prelazi na koeficijent 1,39.


4.
RAČUNOVODSTVENI REFERENT I ADMINISTRATIVNI RADNIK
Ova radna mjesta imala su predloženi koeficijent 1,38. Ta radna mjesta u školskim ustanovama specifična su, zahtjevna i odgovorna. Tako su, temeljem našeg obrazloženog i argumentiranog zahtjeva ta radna mjesta referenata prevedena na jedinstveno radno mjesto referent, s propisanim koeficijentom 1,43.


5.
TAJNIK/VODITELJ RAČUNOVODSTVA
Naš je zahtjev djelomično usvojen na način da je koeficijent tajnika I/voditelja računovodstva I povećan na 2,01, a za tajnika/voditelja računovodstva II on iznosi 1,77.


6.
MEDICINSKE SESTRE SSS
Sukladno Očitovanju SHU-u koeficijent 1,53 dodatno je povećan na 1,55.


7. KUHAR
Temeljem zahtjeva SHU-a, a kojim smo tražili da se kuhar uvrsti u sustav obrazovanja zbog specifičnosti radnog mjesta, povećan je predloženi koeficijent s 1,25 na 1,30.


8. SPREMAČICE
Za radno mjesto spremačica ukazali smo na specifičnosti i problematiku rada u sustavu odgoja i obrazovanja. Uvažen je dio našeg zahtjeva na način da spremačice koje rade u osnovnoškolskim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju (centri) i imaju zajedničko obilježje uvjeta obavljanja poslova s radnim mjestom spremačice u socijalnoj skrbi, sada imaju koeficijent 1,15. U uredbi Vlade Republike Hrvatske razlikuje se spremačica s koeficijentom 1,06 i spremačica u sustavu s posebnim uvjetima rada 1,15, koji se odnosi na rad „u uvjetima u kojima su izloženost opasnosti za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova te nepovoljni radni uvjeti, stalno obilježje radnog mjesta“.
Isto tako, sukladno pravilnicima, propisana je različita kvadratura za spremačice u različitim sustavima. Kada bi se isti normativi primjenjivali u osnovnoškolskim ustanovama, to bi u praksi značilo da je dio naših spremačica organizacijski višak, što smatramo neprihvatljivim.
S obzirom na konstantne potrebe za zapošljavanjem spremačica, sukladno Pravilniku, ukazali smo i Vladi Republike Hrvatske, kao donositelju Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, na to da je ista sporna.


Važno je naglasiti da naši dodaci iz GKU-a, koji se odnose na posebnosti rada u školama (otežani uvjeti rada, rad u posebnim uvjetima, bonus i drugo) ostaju i dalje predmet pregovora te se stoga mogu i dalje ugovarati GKU-om.
Očekuju nas pregovori za Temeljni kolektivni ugovor, čije je sklapanje preduvjet za nastavak pregovora za GKU.
Tijekom razgovora i pregovora, već smo ukazali na potrebu izmjene pravilnika o napredovanju i nagrađivanju te potrebi donošenja novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kolektivno pregovaranje i rad na predmetnim aktima tek nam predstoji.


Vaš Sindikat hrvatskih učitelja