21. SRPNJA 2016.
O regresu

Kako regres još uvijek nije doznačen na škole i druge odgojno-obrazovne ustanove, to smo uputili zahtjev za očitovanjem Ministarstvu  znanosti, obrazovanja i sporta (Ur.br: 1228/16, od dana 15. srpnja 2016.g.). U zahtjevu tražimo žurno očitovanje, a svakako očekujemo isplatu regresa do kraja mjeseca srpnja 2016.g.

Regres