16. SVIBNJA 2014.
OBRAĆANJE ČLANSTVU

Poštovani članovi Sindikata hrvatskih učitelja, kako u posljednje vrijeme (nakon posljednje plaće) u Sindikat stiže mnogo upita i reakcija u kojima izražavate nezadovoljstvo umanjenjem plaće  te nedoumica vezano uz putne troškove, podsjećamo na sljedeće činjenice: Vlada RH donijela je, s rokom primjene od 1.4.2014. godine, Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža kojim je jednostrano ukinula dodatke od 4, 8, 10 % zaposlenicima s 20 i više godina radnog staža. Isti Zakon za posljedicu ima značajno smanjenje plaća upravo tim djelatnicima, odnosno plaća je najstarijim djelatnicima najviše umanjena. Matica hrvatskih sindikata je 7.4.2014. podnijela Prijedlog  za ocjenu ustavnosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (4, 8 i 10%).  Još se čeka rješenje Ustavnog suda. 2. Vlada RH donosi  Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama , a istom Uredbom se koeficijenti radnih mjesta učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika - savjetnika povećavaju za 8%, koeficijenti radnih mjesta učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika - mentora povećavaju za 6%, a koeficijenti svih ostalih učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika povećavaju za 3,5%. Svim ostalim djelatnicima u OŠ koeficijenti nisu povećani. Iako su Uredbom koeficijenti povećani, za dio nastavnog osoblja (onog koji ima više od 20 godina radnog staža) ovo povećanje još uvijek nije „pokrilo“ umanjenje plaće temeljem Zakona o uskrati … navedenog u točki 1. Dakle, starijim zaposlenicima plaća je umanjena, pa čak i onima (po ministrovim kriterijima) izvrsnima! Vlada RH i neki od sindikata javnih službi (ne i naš Sindikat!) potpisali su TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA. Temeljem istog, a nakon jednostranog otkazivanja našeg GKU-a od strane Vlade RH 27. prosinca 2013. godine, primjenjuje se TKU. Posebno se to odnosi na Naknadu za trošak prijevoza koja je regulirana čl. 67. TKU-a, a koji je većini zaposlenika putnika u OŠ donio umanjivanje te naknade. Isti članak ne „prepoznaje“ specifičnosti rada i organizaciju rada u OŠ i zbog toga će mnogi od učitelja putnika biti u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na one koji to nisu. Mnogima naknada za trošak prijevoza neće pokriti njihove STVARNE troškove putovanja na posao i s posla!  Ali, Vlada RH ne želi s nama razgovarati o toj problematici jer tumači da sve što je ugovoreno TKU-om za njih više nije predmet pregovaranja! 4. U situaciji kad NEMAMO GKU (nakon 27.3.2014.) konačno započinjemo pregovore za isti te ga, NAKON PROVEDENOG REFERENDUMA, potpisujemo 30.4.2014. Od 65% naših članova izašlih na referendum njih 85% smatralo je da trebamo potpisati ovakav GKU. Prava iz GKU-a  se primjenjuje retrogradno od 01. travnja 2014. Godine. 5. Outsourcing, odnosno izvlačenje iz sustava djelatnosti koje nisu vezane uz primarnu djelatnost, poput spremačica , kuharica, i dr.  za Sindikat hrvatskih učitelja je neprihvatljiv! Upravo se prikupljaju podaci i rade analize koje bi Vladi RH pokazale svu nepotrebnost i štetnost takve „akcije“ u resoru školstva. Dakle, naš novi GKU ne sadrži članke o koeficijentima koji su temelj za izračun plaće  (Uredba Vlade/Ministra),  naš novi GKU ne regulira pitanje putnih troškova (TKU),  naš novi GKU nije razlog za ukidanje 4, 8 i 10% na plaću (Zakon o uskrati)! Sva ta umanjenja posljedica su uredbi i zakona koje je jednostrano donijela Vlada RH ili ih je dogovorila s nekim drugim!