14. VELJAČE 2019.
Očitovanje na Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja lista evidencija, načinu raspoređivanja zaposlenika ...

Sindikat hrvatskih učitelja sustavno je upozoravao na štetnost, netransparentnost te problematičnost posljednjih donesenih Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18). Prvenstveno smo upozoravali na nepoštivanje procedure donošenja zakona te neuvažavanje mišljenja struke i prijedloga radne skupine koja je radila na tekstu Zakona.

Prije samog donošenja istoga Sindikat je održao ispred Hrvatskog Sabora tiskovnu konferenciju pod nazivom „U Zakonu ispod radara“ te je dijelio letke saborskim zastupnicima upozoravajući na dugoročno štetne posljedice predloženih izmjena i dopuna. Osim što je protuzakonita i netransparentna bila sama procedura donošenja Zakona, ukazivali smo i na problematičnost pojedinih predloženih zakonskih rješenja kojima se unosi daljnji kaos u školski sustav. Usprkos svim upozorenjima navedeni prijedlog Zakona je izglasan.

Naše upozoravanje na problematičnost predloženih zakonskih rješenja sada se pokazuje u potpunosti opravdanim. Naime, prijedlogom Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja lista evidencija, načinu raspoređivanja zaposlenika te kriterijima kojima se svim kandidatima za zapošljavanje osiguravaju jednaki i transparentni uvjeti, a koji donosi ministar temeljem stavka 8. članka 107. Zakonao odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a što smatramo osobito problematičnim, pokušavaju se iz postupka zbrinjavanja u potpunosti izostaviti zaposlenici koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme. Na taj način se podzakonskim aktom koji donosi ministar derogiraju odredbe Granskog kolektivnog ugovora.

Nadalje, upozoravali smo i na problematičnost stavka 9. istoga članka koji glasi:  „Način i postupak kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio ured državne uprave, odnosno Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata uređuju se pravilnikom školske ustanove, na koji suglasnost daje ured državne uprave, odnosno Gradski ured.“  Dakle, pravilnicima koje donose same školske ustanove (osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova ima oko 1500, dakle donosi se 1500 različitih pravilnika, a čime se sigurno ne osigurava „jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima“) uređuje se način i postupak zapošljavanja svih zaposlenika, pa i onih koje u postupku zbrinjavanja, uređenog GKU-om, uputi ured državne uprave, odnosno Gradski ured.

Temeljem svega prethodno navedenoga Veliko vijeće Sindikata je dana 8. veljače 2019. odlučilo da će Sindikat hrvatskih učitelja predložiti pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske navedenih odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

OČITOVANJE NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA