09. SVIBNJA 2019.
Očitovanje Sindikata hrvatskih učitelja na dopis MZO-a

Tema: USKRATA SUGLASNOSTI ZA NOVIM ZAPOŠLJAVANJEM NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOG I POMOĆNOG OSOBLJA U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Obavještavamo vas da smo zaprimili očitovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja (u nastavku: MZO) na dopis Hrvatskog sabora radi problema uskrate suglasnosti za novim zapošljavanjem na upražnjena radna mjesta administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja u osnovnoškolskim ustanovama.

Iz očitovanja nije vidljiva ikakva naznaka da bi MZO mogao krenuti u rješavanje problema uskrate suglasnosti.

Na samom početku dopisa, MZO navodi se da „Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi nije razlog što se zapošljavanje ne realizira dinamikom koju SHU smatra odgovarajućom“, već se odvija sukladno Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (u nastavku: Odluka).

Ova konstatacija MZO-a u potpunosti ignorira i zaobilazi činjenice koje smo detaljno prikazali u svojim ranijim dopisima, a na koje MZO nije nikada odgovorilo.

Naime, sama Odluka propisuje da „kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno posebnim propisima, ukoliko je financijski povoljnije za javnu službu, a kada se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti putem vanjskih pružatelja usluga, dozvoljeno je zapošljavanje uz suglasnost čelnika nadležnog tijela“.

Bitno je naglasiti da je MZO ravnateljima osnovnih škola, 5. listopada 2016., dostavilo Upute u vezi s podnošenjem zahtjeva za odobrenje novih radnih mjesta. U Uputama se navodi kako su ravnatelji u skladu s navedenom Odlukom obavezni podnijeti Zahtjeve za izdavanje suglasnosti za nova radna mjesta, između ostalih, radi potrebe novog zapošljavanja zbog usklađivanja s postojećim propisima (Državnom pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 40/14) te za zapošljavanje zdravstvenog radnika/njegovatelja/medicinske sestre, računovodstvenog i/ili administrativnog referenta ili pomoćno-tehničkog radnika zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu.

Ujedno, u Prilogu DPS-a propisani su koeficijenti izvodljivosti Standarda te članak 15. DPS-a u kojem je utvrđen broj izvršitelja na pomoćno-tehničkim poslovima ima propisan koeficijent izvodljivosti „3“: „Svi standardi označeni koeficijentom izvodljivosti „3“ moraju se postići u roku od deset godina, po donošenju ovoga Standarda i normativa, odnosno do kraja 2017. godine“.

Dakle, prema koeficijentu izvodljivosti Standarda Škola je trebala imati zaposlene potrebne pomoćno-tehničke radnike u skladu s člankom 15. DPS-a do kraja 2017. godine.

Budući da su DPS-om, koji je donio Hrvatski Sabor, utvrđeni minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti te podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske, zahtijevamo da se isti poštuju, a s obzirom na to da se pojedinačne odluke Vlade RH i resornog ministarstva ne mogu kršiti i biti u suprotnosti s aktom Hrvatskog Sabora koji utvrđuje zahtijevani minimum uvjeta u osnovnoškolskim ustanovama.

Osim kršenja DPS-a, MZO svojim postupanjem krši i Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi. Drugim riječima, MZO učestalo krši Pravilnik koji je samo donijelo. Stoga se postavlja pitanje kako se MZO uopće smije očitovati na način da uporno ignorira propise i činjenice, a ujedno, kršenjem vlastitih Pravilnika, šalje lošu sliku prema van te daje poruku svim dionicima u obrazovanju da za MZO propisi ne vrijede.  Umjesto da MZO bude uzor u poštivanju pravnih propisa, poruka je posve suprotna.

Također je bitno naglasiti da ovakvo postupanje MZO-a dovodi i do višestrukog kršenja radnih prava pomoćno-tehničkog osoblja, a ujedno i prava povezanih sa zaštitom zaposlenika od stresa na radu i u vezi s radom. Posljedično sve to dovodi do umanjenja radne učinkovitosti zaposlenika i pogoršavanja njihovog zdravstvenog stanja, a ujedno se krši i članak 67. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi vezan uz sigurnost i zaštitu zdravlja u školskim ustanovama jer se nedovoljnim brojem zaposlenog pomoćnog osoblja ugrožava zdravlje učenika i zaposlenika.

Nadalje, MZO se poziva na ograničena financijska sredstva te navodi da je „utvrdilo prioritetna ulaganja u odnosu na koeficijente izvodljivosti za mjerila koja doprinose povećanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada“, kao što su…zapošljavanje stručnih suradnika, mjerila za škole s otežanim uvjetima rada, odgoj i obrazovanje darovitih učenika….

MZO, nabrajajući prioritete, pritom zaboravlja da postoje preduvjeti koje je nužno ispuniti da bi se prioriteti mogli uopće realizirati.

Poštivanje zdravstveno-sanitarno-higijenskih uvjeta u školama mora biti nužan preduvjet za ostvarivanje bilo koje aktivnosti u ustanovama za odgoj i obrazovanje.

Na kraju „famoznog“ očitovanja, MZO ipak ubacuje, reda radi, rečenicu u kojoj navodi kako je svjesno problema, no u mogućnosti je odobriti samo one poslove za koje se utvrdi da su „nužno opravdani“ i usklađeni s mogućnostima financiranja.

Pitamo se što će nam uopće ministarstvo, ako se ono neće zalagati da se osiguraju sredstva nužna za redovito održavanje nastave. Štoviše, MZO, sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, mora obavljati poslove koji se odnose na osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju.

Ukoliko se rješavanju ovog problema ne pristupi na odgovarajući način, spremni smo na sindikalne akcije, a sve sukladno Odluci donesenoj na tijelima SHU-a.

Očekujemo vašu podršku jer smo zajedno jači!

Vaš SHU