07. TRAVNJA 2014.
OCJENA USTAVNOSTI UKIDANJA DODATAKA NA VJERNOST

Matica hrvatskih sindikata je u ponedjeljak 7.4.2014. godine Ustavnom sudu podnijela  Prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža - 4, 8 i 10 posto. Od Ustavnog suda traži se i  privremena mjera zabrane primjene zakona do donošenja odluke.