28. VELJAČE 2022.
Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

Vlada RH donijela je 24.2.2022. Odluku o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama, a temeljem koje će se sva materijalna i nematerijalna prava sadržana u TKU-u primjenjivati do sklapanja novog TKU-a.  

To znači da će se sva materijalna i nematerijalna prava koja su službenici i namještenici u javnim službama ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora za  službenike i namještenike u javnim službama priznavati i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Temeljnom kolektivnom ugovoru.   

Osnovica za obračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama (Narodne novine, br. 27/01 i 39/09) utvrđuje se u visini od 6.044,51 kune bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec ožujak 2022. godine, koja se isplaćuje u mjesecu travnju 2022. godine.

Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2022. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama.