02. OŽUJKA 2017.
ODLUKA O POČETKU PREGOVORA ZA GKU

Na današnjoj je sjednici Vlada RH donijela odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

Odluka