04. VELJAČE 2013.
ODLUKA SHU O DODJELI POMOĆI ČLANOVIMA SINDIKATA KOJI SU SUDJELOVALI U ŠTRAJKU

ODLUKA SHU O DODJELI  POMOĆI ČLANOVIMA SINDIKATA KOJI SU SUDJELOVALI U ŠTRAJKU

Odluka

Obrazloženje