09. SIJEČNJA 2021.
Odluka Vlade RH o odobrenju plaćenog dopusta

Državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije na kojem je proglašena katastrofa uzrokovana potresom od 29. prosinca 2020., odobrava se plaćeni dopust u trajanju od deset radnih dana, radi otklanjanja posljedica potresa, neovisno o odredbama kolektivnih ugovora.

NN 2/2021