20. STUDENOG 2020.
Online akcija 2 - Zajedno do boljih uvjeta rada

Sindikat hrvatskih učitelja u stalnoj je komunikaciji i s Uredom pučke pravobraniteljice.

Uredu smo se obratili prošle godine vezano uz probleme zabrane zapošljavanja (nastavnog i nenastavnog osoblja), neisplate regresa i božićnice zaposlenima na određeno vrijeme, odnosno radi nejednakih uvjeta rada zaposlenika s ugovorima na određeno te velike potrebe za dodatnim zapošljavanjem u sustavu odgoja i obrazovanja. Nastavno na ranije navedeno, zaprimili smo dopis Ureda pučke pravobraniteljice (u prilogu) kojim se naglašava da je, i temeljem naših dopisa, od Vlade RH zatraženo preispitivanje odluke o zabrani zapošljavanja, a osobito „obzirom na aktualno stanje i upute koje su dane osnovnim i srednjim školama od strane HZJZ-a te MZO-a za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19“.

Također, radi rješavanja ovog problema te radi Izvješća, koje će Ured pučke pravobraniteljice dostaviti i Vladi RH, cilj nam je, u suradnji s nadležnim institucijama riješiti probleme koji su već godinama uteg sustava. U dopisu pučke pravobraniteljice je, između ostalog, navedeno: „Slijedom Vaše zamolbe za pomoć i zajedničku aktivnost u rješavanju legitimnih prava zaposlenika u školama, proveli smo ispitni postupak te zatražili očitovanje MZO-a“, a koje ističe da je svjesno problema no i financijskih ograničenja te odobrava samo one zahtjeve koji su nužno opravdani u skladu s mogućnostima financiranja. Stoga, „nastavno na problem neisplate božićnica zaposlenicima škola koji imaju sklopljene ugovore na određeno vrijeme, posebice vas molimo da nas izvijestite je li se isti problem pojavio i prilikom isplate regresa u lipnju odnosno srpnju te jesu li se zaposlenicima otkazivali ugovori o radu neposredno prije ljetnih školskih praznika“.

Stoga Vas pozivamo da se uključite i u online AKCIJU 2 te doprinesete stvaranju boljih uvjeta rada i zaštiti svojih legitimnih prava.

Ujedno zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u online AKCIJI 1, a koji se podatci trenutno analiziraju te će biti predstavljeni ministru Fuchsu na nadolazećem sastanku sa Sindikatima vertikale obrazovanja.

Vaš Sindikat hrvatskih učitelja

PISMO PUČKE PRAVOBRANITELJICE               PLAKAT AKCIJE ZA OGLASNU PLOČU