03. SRPNJA 2024.
Osnovano Regionalno sindikalno vijeće sindikata obrazovanja

Uz reprezentativne sindikate obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije osnovali smo Regionalno sindikalno vijeće sindikata obrazovanja “Zajedno za obrazovanje”.

Osnivačku povelju na sastanku u Strugi, Sjeverna Makedonija, potpisali smo 2. srpnja 2024.

Zajednički ciljevi Vijeća su poboljšanje radnih, materijalnih i socijalnih uvjeta radnika u obrazovanju. Prva radna sjednica bit će u organizaciji Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine.

Bolja zaštita prava radnika u obrazovanju jedan je od glavnih ciljeva novoosnovanog Vijeća. Navedeno će se postizati različitim aktivnostima među kojima su: jačanje solidarnosti između sindikata obrazovanja, organiziranje zajedničkih akcija i kampanja u smjeru osvještavanja i jačanja socijalnog dijaloga, organiziranje stručnih konzultacija iz područja javnih politika, radnog i socijalnog zakonodavstva te kolektivnih ugovora, edukacije predstavnika sindikata, informiranje i edukacija o projektima EU i sudjelovanje u njima, poticanje integrativnih procesa u sindikalnom pokretu i dr.

Uz Sindikat hrvatskih učitelja, Regionalno sindikalno vijeće sindikata obrazovanja čine: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Samostoen sindikat za obrazovanie, nauka i kultura na Republika Makedonija, Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Sindikat prosvjete Crne Gore i Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Važno je naglasiti da su međunarodne suradnje iznimno važan način međusobne komunikacije i jačanja različitih obrazovnih sustava, a što je finalno usmjereno i ostvarivanju kvalitetnijih prava radnika.