07. SVIBNJA 2018.
Parafiran tekst Dopune TKU-a

7. svibnja, na sastanku predstavnika Vlade RH i sindikata javnih službi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, predstavnici sindikata parafirali su Dopunu Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Dopunom članka 88. TKU-a koji govori o naknadama za koje se predviđa isplata u neto iznosu dodana je i naknada za prijevoz (1,00 kn/km).

Naknada za prijevoz u neto iznosu ostvaruje se od 1. prosinca 2017. godine.

Očekuje se da će se Dopuna potpisati u petak, 11. svibnja 2018.

Dopuna TKU_parafirani