17. SVIBNJA 2020.
Podrška ETUCE-a

Direktorica ETUCE-a za Europu, Susan Flocken, uputila je premijeru Plenkoviću, ministrici Divjak, Mariyi Gabriel, Povjerenici EU za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade te Nicolasu Schmitu, Povjereniku EU-a za poslove i socijalna prava pismo kojim izražava solidarnost sa sindikatima u procesu trenutnih pregovora, a čiji sažetak donosimo:

„Poštovani Premijeru,
Poštovana Ministrice,

ETUCE predstavlja 132 sindikata iz područja obrazovanja, odnosno 11 milijuna nastavnika u Europi.
Kao priznati socijalni partner u sektoru obrazovanja na razini Europske Unije, ETUCE se redovito sastaje s Europskom federacijom poslodavaca u obrazovanju (EFEE) u okviru Europskog sektorskog odbora za socijalni dijalog na području obrazovanja kako bi pregovarao i raspravljao o temama obrazovanja i zapošljavanja vezanih uz učitelje, nastavnike, zaposlenike sustava visokog obrazovanja i drugo osoblje unutar obrazovnog sustava.
S visokim stupnjem ogorčenosti, članice ETUCE-a – Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja te Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske – obavijestili su nas da Vlada RH namjerava nametnuti restriktivne mjere kroz izmjene važećeg kolektivnog ugovora te smanjenje plaća za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući nastavnike i ostalo osoblje u obrazovnom sustavu. Tek su prošle godine Vlada RH i socijalni partneri pregovarali i ugovorili postupno povećanje ionako niskih plaća kako bi se dodatno povećala razina kvalitete usluga i suzbio ozbiljan manjak zaposlenika, posebno nastavnika i drugog osoblja u sustavu školstva. Namjera Vlade RH da otkaže prethodno dogovoreno povećanje od 2% plaća koja će se provoditi od 1. lipnja 2020. godine te dodatnih 2% počevši od 1. listopada 2020. godine za sve zaposlenike u javnim službama direktna je „pljuska u lice“ učiteljima koji naporno rade tijekom krize COVID-19 kako bi osigurali kontinuirano obrazovanje svojim učenicima.
ETUCE pozdravlja poštivanje načela socijalnog dijaloga i važnost uključivanja socijalnih partnera u obrazovanju, i to u svim pitanjima koja se tiču obrazovanja i prava zaposlenika u tom sektoru, kako bi se provodio konstruktivan i sveobuhvatan dijalog. Doista, mjere za vrednovanje truda koji su nastavnici ulagali i još uvijek ulažu u ovim teškim i izazovnim vremenima, kada se ujedno moraju prilagođavati podučavanju na daljinu, a uzimajući ujedno u obzir sve dodatne teškoće koje je prouzročio nedavni potres, moraju se uzeti u obzir.
Već godinama učitelji i ostalo osoblje u obrazovnom sustavu u Hrvatskoj primali su niže plaće u odnosu na sve ostale zaposlenike u javnim službama. Granski kolektivni ugovor koji su socijalni partneri potpisali krajem 2019. za sektor obrazovanja predviđa da bi plaće trebale rasti za ukupno 6% u 2020. godini, a sve kako bi se riješilo zaostajanje u odnosu na druge javne službe. Dostizanjem samo polovice ugovorenog povećanja, Vlada planira raskinuti ovaj sporazum te time riskira dodatno pogoršanje alarmantnog nedostatka učitelja u Hrvatskoj. Ovim putem upozoravamo Vladu Republike Hrvatske da ne upada u zamku gospodarske krize 2008. za vrijeme koje je smanjen državni proračun, a sve kako bi se spasilo gospodarstvo, što je za sobom ostavilo tragove devastiranog obrazovnog sustava. Doista, desetljeće ekonomske krize, mjere štednje i sustavno nedovoljno ulaganje u obrazovanje, sve veća izloženost obrazovanja privatizaciji i pritiscima tržišta, stvorili su nesagledive probleme. Oni su umanjili tradicionalne oblike društvene solidarnosti i financijske preraspodjele te naglasili ulogu individualizma i stjecanja osobnog profita koji je nadrastao socijalne težnje i kolektivne akcije, što vodi ka isključenju, segregaciji i sve većoj nejednakosti.
Stoga, zajedno s organizacijama članicama, pozivamo Vladu RH:
• da poučeni iskustvom ekonomske krize iz 2008. ne smanjuju proračun za obrazovanje jer će svako daljnje smanjenje proračuna prisiliti nastavnike da napuste profesiju, što će odmah dovesti do pogoršanja kvalitete i pristupačnosti obrazovanja.
• da pregovaranjem sa socijalnim partnerima u sustavu obrazovanja vode smislene, konstruktivne i stalne dijaloge s ciljem zajedničkog pronalaska rješenja koja cijene/vrednuju i štite učiteljsku profesiju.
Šaljući snažnu podršku i solidarnost svojim članicama, ETUCE vjeruje da će Hrvatska, kao zemlja koja trenutno presjeda Vijećem Europske Unije, dati pozitivan primjer demokratske odgovornosti i transparentnosti na način da će dodatno doprinijeti očuvanju i obnovi ulaganja u temeljne vrijednosti i slobode, a osobito u pravo na obrazovanje dostupno svima. Danas su konstruktivna suradnja, transparentnost i povjerenje među socijalnim partnerima neophodni. Hrvatskoj i Europi potrebni su jaki obrazovni sustavi i educirani učitelji koji imaju snažnu potporu sustava te održiva javna ulaganja, a sve kako bi se omogućilo kvalitetno obrazovanje tisućama učenika koji su budućnost svake zemlje pa tako i budućnost Europe. Ne smijemo dopustiti da ikoga ostavimo iza sebe.
S poštovanjem,

Susan Flocken
Direktorica ETUCE-a za Europu