21. OŽUJKA 2018.
Podrška Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Hvala na podršci i Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara - medicinskih tehničara!