12. SIJEČNJA 2021.
Podržimo peticiju!
Učitelji i nastavnici zaposleni u školama na području Sisačko-moslavačke županije, a s kojima smo u svakodnevnom kontaktu, pokrenuli su peticiju sa zahtjevom za odgodom početka nastave 2. polugodišta šk.god. 2020./2021. (svih modela – A, B i C) za učenike Sisačko-moslavačke županije.
Kolegice i kolege podržavamo u njihovu zahtjevu, pa pozivamo sve koji ih također žele podržati da potpišu njihovu peticiju.

https://www.peticija24.com/ahtjev_za_odgodu_poetka_nastave_2_polugodita_kgod_20202021_svih_modela__a_b_i_c_za_uenike_sisako-moslavake_upanije?s=81423499