28. STUDENOG 2018.
Povećanje koeficijenata složenosti poslova svim zaposlenicima

Svjesni položaja zaposlenika u osnovnoškolskom sustavu te potrebe za poboljšanjem općeg materijalnog, ali i nematerijalnog položaja, svih zaposlenika našeg sustava Sindikat hrvatskih učitelja konstantno poduzima čitav niz različitih akcije kako bi se poboljšao položaj i uvjeti rada svih zaposlenika osnovnoškolskog sustava.

Tako smo, svjesni činjenice da se tajnicima i voditeljima računovodstava posao posljednjih godina višestruko povećao te postao složeniji, zahtjevniji i odgovorniji, u prosincu prošle godine pokrenuli akciju prikupljanja zahtjeva od naših članova za povećanje koeficijenata složenosti poslova za tajnike i za voditelje računovodstva/računovodstvene referente. U akciji je prikupljeno više od 650 zahtjeva za povećanje koeficijenata složenosti poslova za tajnike ustanova i za voditelje računovodstva/računovodstvene referente u osnovnoškolskim ustanovama koji su svi urudžbirani i predani Vladi Republike Hrvatske 24. svibnja 2018. godine uz tiskovnu konferenciju na kojoj se ukazalo na položaj i probleme s kojima su suočeni navedeni zaposlenici. Dopisom Vlade RH od 30. svibnja 2018. obaviješteni smo kako su predmetni zahtjevi dostavljeni Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi mjerodavnog postupanja. Dopisom od 1. listopada 2018. obavijestili smo Vladu RH da od resornog ministarstva nismo zaprimili nikakvo očitovanje niti obavijest vezano za podnesene zahtjeve i eventualno postupanje te da tražimo žurno postupanje po istima. Po navedenom dopisu Vlada RH uputila je 4. listopada 2018. dopis resornom ministarstvu da se isto u što kraćem roku očituje o predmetnim zahtjevima. Traženo (hitno) očitovanje još nismo zaprimili, ali nam je dana 23. studenoga 2018. iz kabineta Ministrice znanosti i obrazovanja dostavljen Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te je zatraženo da žurno dostavimo svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na navedeni Prijedlog Uredbe. U navedenom prijedlogu, a pozivajući se na zaprimljene zahtjeve za povećanjem koeficijenata zbog porasta  obima i složenosti poslova, predviđena su uvećanja koeficijenata složenosti poslova tajnicima, voditeljima računovodstava i administrativno-financijskim radnicima.

Istim prijedlogom uredbe predviđena su povećanja koeficijenata za učitelje, nastavnike i stručne suradnike koji rade u školama/ustanovama u kojima se odgojno-obrazovni rad izvodi samo za učenike  s teškoćama u razvoju, a što je sukladno našem višekratnom ukazivanju na probleme, teškoće i izazove s kojima se redovito susreću učitelji i stručni suradnici koji rade s učenicima s poteškoćama u razvoju. Kroz pregovore za granski kolektivni ugovor ukazivano je na potrebu da se kompletan sustav prilagodi i jedinstveno uredi sukladno svim izazovima i poteškoćama s kojima su suočeni učitelji i stručni suradnici bilo da rade s učenicima s teškoćama u razvoju  u redovitim školama po redovitom ili posebnom programu za učenike s teškoćama u razvoju ili u posebnim školama/ustanovama u kojima se školuju samo učenici s teškoćama u razvoju koji ne mogu biti integrirani u redovite školske ustanove.

Kao što smo i naveli u našem očitovanju na Prijedlog Uredbe sporan je nedostatak socijalnog dijaloga i transparentne rasprave vezane za visinu i povećanje koeficijenata složenosti poslova svim zaposlenicima našega sustava. Ovakvim parcijalnim rješenjima pojedini zaposlenici našeg sustava sve više zaostaju za pravednom cijenom rada te se stvaraju daljnje nejednakosti između zaposlenika. Osobito treba uzeti u obzir predstojeću cjelovitu kurikularnu reformu koja će obuhvatiti veliki broj zaposlenika školskih ustanova i višestruko povećati količinu njihovih poslova, a iz uvedenog eksperimentalnog programa  “Škola za život” vidljivo je da se radi o povećanju i do 30%.

Nadalje, problematično je i stalno povećanje opsega poslova pomoćno-tehničkog osoblja, a osobito zbog Odluke Vlade RH o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama koja dovodi do daljnjeg prekomjernog zaduživanja tih zaposlenika, a koje je u suprotnosti s Državnom pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojim su uređeni minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske.

Dakle, iako pozdravljamo svako povećanje plaća zaposlenika našeg sustava, pozivamo resorno ministarstvo na socijalni dijalog i partnerstvo te da zajedno na pravedan, jedinstven i sustavan način uredimo materijalni položaj svih zaposlenika osnovnoškolskog sustava, a kako bi isti bio spreman odgovoriti na sve izazove i potrebe današnjeg i predstojećeg sustava obrazovanja.

Vaš Sindikat hrvatskih učitelja