15. SVIBNJA 2014.
POVJERENSTVO ZA TUMAČENJE TKU-A

Poštovani, upite Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (pa tako i onih vezanih za članak 67. - prijevoz) možete poslati na e-mail ili na adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb (za Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama). Povjerenstvo za tumačenje TKU-a radi temeljem članka 19. TKU-a (1. Ugovorne strane osnivaju zajedničko Povjerenstvo za tumačenje ovoga Ugovora u koje svaka strana imenuje po tri predstavnika i njihove zamjenike. 2. Povjerenstvo za tumačenje ovoga Ugovora: – daje tumačenje odredaba ovoga Ugovora; – daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka Ugovora; – prati izvršavanje ovoga Ugovora i izvještava obje strane o kršenju Ugovora; i – obavlja druge poslove određene ovim Ugovorom.) te  "Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske." (čl. 20., stavak 5 TKU-a) Sva dosadašnja tumačenja TKU-a možete pronaći na adresi na linku ispod.http://www.mrms.hr/topics/temeljni-kolektivni-ugovor-za-sluzbenike-i-namjestenike-u-javnim-sluzbama/