02. SIJEČNJA 2019.
Poziv na sudjelovanje u e-savjetovanju
Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Opis savjetovanja: Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima donesen je na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) i njime se utvrđuju se razine i odgovarajuća zvanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, uvjeti i način njihova napredovanja u zvanja te uvjeti i načni njihova nagrađivanja. Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine, broj: 89/95, 148/99 i 20/05) u gotovo neizmijenjenom obliku na snazi je od 1995. godine te je tijekom proteklih 23 godine uočeno niz manjkavosti i nedorečenosti u njemu te neusklađenosti sa suvremenim aktivnostima koje se provode u školskim institucijama. Stoga novi Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima donosi detaljni raspisane uvjete napredovanja, ali i prateće obaveze. Po prvi put se u Pravilniku uvodi i nagrađivanje kao oblik poticanja izvrsnosti u školskim ustanovama. Rok zaprimanja komentara je 30 dana.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9965

Savjetovanje je otvoreno do 1.2.2019.