17. SRPNJA 2014.
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DONOŠENJE ODLUKE O PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Na temelju članka 24. stavka 7. Kolektivni ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 63114.) Zajedničko povjerenstvo na razini države za viškove i manjkove Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Sindikata hrvatskih uditelja donosi.....

Pravilnik