31. PROSINCA 2018.
Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju

Danas, 31. prosinca 2018. godine, dobili smo pozivnicu za javno predstavljanje Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju koje će se održati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 2. 1. 2019. u 10:30 sati.

Kako nam je poznata dinamika rada Povjerenstva koje je radilo na tekstu toga Pravilnika, moramo zahvaliti na pozivu! Ne želimo nazočiti predstavljanju dokumenta čiji sadržaj nam uopće nije poznat, niti smo sudjelovali u njegovu kreiranju u duhu socijalnog partnerstva!

Ovakav postupak resornog ministarstva još je jedan dokaz derogiranja socijalnog dijaloga zbog čega izražavamo svoje nezadovoljstvo i zabrinutost!

U nastavku donosimo odgovor Ane Hinić, članice Povjerenstva za donošenje ovoga Pravilnika koji će vam na najbolji način ilustrirati kako naše ministarstvo prakticira socijalni dijalog!

ODGOVOR ANE HINIĆ:

Poštovana pomoćnice ministrice, profesorice Lidija Kralj,

S osobitom zabrinutošću sam upravo primila Vaš poziv na predstavljanje Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju koje će se održati sljedeći radni dan u MZO-u u 10:30 sati, a iz niže navedenih razloga.

Rad Povjerenstva za izradu Pravilnika od samog je početka takav da bi trebao biti izrazito zabrinjavajući za ozbiljne socijalne partnere i to zato što je sam socijalni dijalog derogiran.

Poziv na prvu sjednicu Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima i učeničkim domovima članovi Povjerenstva su dobili 17. rujna 2018. za sjednicu koja se održala 20. rujna 2018.. Materijali za sjednicu su upućeni članovima 19. rujna 2018., dvadeset i četiri sata prije početka same sjednice.

Na prvoj sjednici dogovoreno je, kao što i piše u Zapisniku navedene sjednice, kako će članovi Povjerenstva dostaviti Predsjednici povjerenstva svoje komentare na nacrt prijedloga Pravilnika do 1. listopada 2018. godine putem e- pošte te će se nakon toga održati druga sjednica Povjerenstva 11. listopada 2018..

Komentare sam poslala poštujući dogovor.

Na drugoj sjednici Povjerenstva se raspravljalo  o članku 15. nacrta Pravilnika (Prava i obveze vezane uz napredovanje u zvanje) na kojoj sam iznijela svoju zabrinutost količinom propisanih obveza kao i prijedlog da se u Pravilniku razrade ostali članci koji nisu međusobno usklađeni i/ili koji su nejasni, što će dovesti do lakšeg pronalaženja rješenja za članak 15..

Na samom početku druge sjednice ste nas obavijestili o tome kako će ista morati biti ranije prekinuta jer je za taj isti dan najavljena tiskovna konferencija u Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezana za nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, na kojoj ste trebali biti prisutni.

Razgovaralo se o dinamici rada Povjerenstva s obzirom na činjenicu kako su uočene mnogobrojne nejasnoće, neusklađenost s važećim propisima kao i derogiranje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, a na štetu svih zaposlenika osnovnoškolskih ustanova.

Međutim, 12. studenog 2018. sam elektroničkom poštom dobila zahvalu na  prijedlozima i komentarima na nacrt Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju (iako ste po završetku druge sjednice najavili sljedeći sastanak povjerenstva za tri do četiri tjedna), a u njoj piše sljedeće:

„Vaše smo prijedloge ugradili u nacrt Pravilnika i proslijedili ga Samostalnom sektoru za pravne poslove na uređivanje i usklađivanje s pravno-metodološkim načelima i jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima. Sve dvojbe raspravit ćemo s predlagateljima pojedinih rješenja.

Čim nam Samostalni sektor za pravne poslove dostavi dorađenu verziju nacrta Pravilnika, istu ćemo vam poslati putem elektroničke pošte.“.

Niste imali nikakvih dvojbi vezano uz moje prijedloge, iako sam u primjedbama ja imala dvojbe za koje smo bili dužni pronaći rješenja u stručnom dijalogu.

Niste mi, kao članu Povjerenstva, dostavili dorađenu verziju nacrta Pravilnika.

Danas sam primila dopis sljedećeg sadržaja:

„S veseljem vam javljam da 2018. završavamo s dovršenim prijedlogom Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju. Uz uređivanje po preporukama pravne i financijske službe u sam pravilnik ugradili smo i sve vaše komentare i prijedloge. Zahvaljujem vam na savjetima kojima ste omogućili poboljšavanje pravilnika i uvođenje niza dodatnih mogućnosti za napredovanje naših kolegica i kolega. U privitku vam šaljem prijedlog Pravilnika kakav stavljamo na javnu raspravu.“

Niste poslali privitak.

Dakle, iako je najavljeno kako će prijedlog  Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima i učeničkim domovima biti poslan članovima radne skupine, nismo ga dobili.

Sa Sindikatom hrvatskih učitelja Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije raspravilo ni jednu dvojbu, iako u dopisu članovima Povjerenstva piše: „Sve dvojbe raspravit ćemo s predlagateljima pojedinih rješenja.“.

Ovakvo donošenje Pravilnika derogira socijalni dijalog, ne poštujući ni dogovore postignute prilikom sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, prema kojem su pravilnici, kako o napredovanju tako i o nagrađivanju, trebala biti dva zasebna dokumenta, čime su, kao i eventualnim sadržajem Pravilnika (koji mi nije dostavljen), prema dosadašnjim iskustvima, vrlo vjerojatno,  zakinuta prava zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama.

Kvalitetan Pravilnik bi trebao biti rezultat stručne diskusije u kojoj se uvažavaju doprinosi iskustava s terena dionika diskusije kako bi novi pravilnici o napredovanju, kao i o nagrađivanju, mogli biti usmjereni na razvoj odgojno- obrazovnog sustava, što bi im i trebala biti svrha.  Takva bi diskusija, nakon dvadeset i tri godine postojanja Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, a o čijoj upitnosti kvalitete ne dvoji nitko od članova Povjerenstva, trebala zasigurno trajati dulje od četiri sata, koliko je trajala ova, a materijali za nju bi trebali biti dostavljeni pravovremeno.

Ozbiljno ministarstvo ne može smatrati primjerenim da o predstavljanju ovako važnog dokumenta, s kojim nisu upoznati članovi Povjerenstva, a koji su trebali doprinijeti njegovom nastajanju (a to je pravo, koje je ujedno i obveza, jednostranim i nepredvidivim izmjenama dinamike rada Povjerenstva meni kao njenom članu uskraćeno), obavijesti članove Povjerenstva jedan radni dan uoči samog predstavljanja, a pogotovo, napominjem opet, bez da taj materijal i dostavi.

Pozdravljam Vas, dakle, s osobitom zabrinutošću,

 

                                                                                                            Ana Hinić, prof.

                                                     predsjednica Velikog vijeća Sindikata hrvatskih učitelja