03. OŽUJKA 2017.
PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Zalaganjem i upornošću te stručnim znanjem Sindikat hrvatskih učitelja uspio je, kao što smo već pisali, inicirati promjene Pravilnika o porezu na dohodak.

Sastavni dio Pravilnika postale su odredbe po kojima zaposlenici koji rade kod više poslodavaca (nepuno radno vrijeme u više škola) mogu iskoristiti osobni odbitak u više ustanova razmjerno.

O tome govori članak 28., stavak 8. :

"Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člancima 61. i 62. Zakona o radu odnosno osoba koja ostvaruje primitke iz članka 21. kod dva ili više isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima). U tom slučaju Porezna uprava će na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK te istovremeno Obrazac PK s oznakom »DUPLIKAT« porezne kartice u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka, a na temelju kojih se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos."

Dakle, svi vi koji radite u dvije ili više škola podnesite zahtjev za raspodjelom osobnog odbitka prema isplatiteljima (srazmjerno količini radnog vremena kod pojedinog poslodavca).

Pravilnik