16. SRPNJA 2014.
PREDANI POTPISI ZA REFERENDUM PROTIV OUTSOURCINGA

Točno u podne predstavnici 17 sindikata među kojima i Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, predali su 612.017 pravovaljanih  potpisa predsjedniku Hrvatskog sabora Josipu Leki. Tim potezom za sada je sačuvano 25 tisuća radnih mjesta - pomoćnog osoblja u bolnicama, školama i centrima socijalne skrbi...