31. LISTOPADA 2018.
Izvješće sa sastanka pregovora o povećanju osnovice plaće u javnim službama

Kao što je i najavljeno dana 30. listopada 2018. održani su pregovori o povećanju osnovice plaće u javnim službama, na kojima je, sukladno dogovoru, sindikalna strana prikazala prezentaciju Stanje plaća u javnim službama sa svim relevantnim pokazateljima i statističkim podacima iz kojih je vidljivo permanentno zaostajanje plaća u javnom sektoru za plaćama u privredi u posljednjih deset godina, a taj jaz postaje i veći uz daljnji očekivani rast plaća u privredi za 5,8 % u 2019. godini. Vlada je na isto odgovorila da primijenjena metodologija za izračun nije korektna na način da se „miješaju kruške i jabuke“(?!), a bez da su ponudili bilo kakav drugi izračun ili usporedbu, osim što potvrđuju da plaće zaostaju te da korekcije treba napraviti, ali sukladno (naravno!)mogućnostima proračuna. Iz predloženog proračuna vidljivo je da plaće u javnim službama nisu prioritet Vlade, dugoročna politika plaća u javnim službama ne postoji, ne postoji vizija razvoja javnih službi te je sasvim prirodna posljedica tog podcjenjivanja egzodus zaposlenika iz javnih službi, sa svim reperkusijama toga koje svakodnevno na svojoj koži osjeća većina stanovnika ove zemlje.

Nakon tih i svih drugih iznesenih argumenata i kontra argumenata Vladina strana je na konkretan upit sindikalne strane zaključila da je ponuda od 3% povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenika u javnim službama od 1.1.2019. godine konačna. Napominjemo da je na prethodnim sastancima Vladina strana izjavila da isplata božićnice i regresa nisu upitni.

Sindikalna strana je izvijestila pregovaračku stranu Vlade da se o navedenoj ponudi Vlade moraju izjasniti tijela sindikata te da će ih po istome izvijestiti o daljnjem postupanju.

Sukladno svemu navedenome daljnje akcije nam predstoje, a koje, ovisi o svima nama!