15. OŽUJKA 2017.
PREGOVORI ZA GKU - 1. SASTANAK

Danas je održan prvi sastanak pregovaračkog odbora za ugovaranje Granskog kolektivnog ugovora (GKU). Sindikat hrvatskih učitelja naglasio je potrebu sklapanja privremenog GKU-a najkasnije do 1. travnja jer u protivnom bi zaposlenici mogli ostati bez ugovorenih dodataka po tome kolektivnom ugovoru.
Najavljeno je da će 1.4. iz MZO-a u škole ići upute o obračunu plaća. Ako se GKU do tada ne sklopi, na toj plaći neće biti obračunati ugovoreni dodaci iz GKU-a. Cilj SHU-a je sklopiti privremeni GKU do 1. travnja s retroaktivnom primjenom prava od 13. ožujka kako zaposlenici ne bi ostali bez ugovorenih prava.

Pregovori