29. STUDENOG 2017.
Pregovori za GKU - drugi sastanak

Veni, vidi…


Dana 29. studenog 2017. godine održan je, u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, 2. sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i Sindikata hrvatskih učitelja, radi sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u nastavku: GKU).

Nakon uvodnih riječi Hrvoja Šlezaka (državnog tajnika Ministarstva znanosti i obrazovanja) i predsjednice Sindikata hrvatskih učitelja Sanje Šprem, raspravljalo se o sadržaju Protokola.

Nakon očitovanja svake strane, pregovarački odbor Vlade RH izrazio je stav da se sve odredbe uređene Zakonom o radu i one koje su propisane TKU-om brišu iz GKU-a kako se iste ne bi duplicirale.

Također su naglasili kako su dužni držati se Smjernica o načinu pregovaranja te da se mora odlučiti hoće li se ići u rezanje ili dogovoriti neki drugi način rada.

Sindikalna strana izrazila je stav da ne želi brisanje odredbi koje su propisane Zakonom o radu i TKU-om iz više razloga. Prvi je taj da su Smjernice Vlade RH o pregovorima za sklapanje kolektivnih ugovora samo preporuka i to samo za pregovarački odbor Vlade RH, a ne obvezujući akt. Također, u pregovorima za TKU odustalo se od izbacivanja odredbi koje su propisane Zakonom o radu te su iste samo usklađene s važećim pravnim propisima.

Ujedno je od sindikalne strane naglašeno da TKU još nije niti potpisan, da se čak i u slučaju potpisivanja istog,  sporazumom određenog broja sindikata javnih službi TKU može staviti van snage. Stoga se ne može garantirati da će isti ostati na snazi, isto kao što se ne može predvidjeti hoće li i koje će izmjene Zakona o radu i drugih propisa nastupiti u sljedeće 4 godine. Time što bismo dopustili da se određene odredbe brišu iz GKU-a, otvorili bismo mogućnost da ta prava više ne budu niti u jednom pravnom aktu. Isto tako,  GKU i TKU ne sklapaju iste ugovorne strane niti je GKU dodatak TKU-u već je samostalni ugovor pa tako ta dva kolektivna ugovora mogu imati i različitu pravnu sudbinu.

Pregovaračka strana Vlade RH naglasila je da GKU nije „priručnik“ te  da se isti mora pročistiti kako ne bi bilo preklapanja i ponavljanja, a što je propisano i Smjernicama za kolektivno pregovaranje.

Nakon toga, pregovarački odbor Vlade RH tražio je „time out“ kako bi raspravio o pitanju brisanja odredbi koje se nalaze u Zakonu o radu i TKU-u.

Nakon pauze od pola sata sastanak je nastavljen te su članovi pregovaračkog odbora Vlade RH iznijeli stav da predlažu kompromisno rješenje odnosno, da se neke odredbe brišu, a neke ostanu u GKU-u.

Nakon tako iznesenog stava, Sanja Šprem iznijela je mišljenje da je takav stav apsolutno neprihvatljiv sindikalnoj strani te je pozvala svoj pregovarački odbor da napusti pregovore sa stavom da će, ukoliko se nastavi inzistirati na brisanju odredbi koje su predviđene TKU-om i Zakonom o radu, prekinuti pregovore, dajući pregovaračkom odboru Vlade RH mogućnost da još jednom preispita svoj stav i to do sljedećeg sastanka koji bi se trebao održati u utorak, 5. prosinca 2017. godine.

S tim je stavom pregovarački odbor Sindikata hrvatskih učitelja napustio današnji sastanak.