18. SIJEČNJA 2018.
Pregovori za GKU – sedmi sastanak

ZA DOBRA RJEŠENJA POTREBNO JE VIŠE NOVCA


Nakon dužeg prekida, danas, 18. siječnja 2018. godine, održan je 7. sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i Sindikata hrvatskih učitelja, radi sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u nastavku: GKU).

Radna skupina održana je 17. siječnja 2018. godine te su na njoj odrađene završne pripreme spornih članaka kako bi pregovori prošli što bolje.

Današnji sastanak započeo je sa željama za što uspješnijim pregovorima državnog tajnika g. Šlezaka te predsjednice Sindikata hrvatskih učitelja Sanje Šprem koja je ujedno istakla zadovoljstvo s radom radne skupine koja je dobro pripremila materijale za pregovore.

Sastanak je zatim preuzela gđa Čukelj koja je ukratko iznijela podatke o tome što se do sada napravilo na radnim skupinama, istaknuvši kako je najviše vremena radna skupina provela u uređivanju članaka 12. i 13. GKU-a, odnosno članaka koji uređuju pitanja posebnih uvjeta rada te dodataka na plaću. Ujedno su i precizirane odredbe dodatka na plaću kada se putuje u jednom smjeru 50 km jer je prijašnje uređenje od 100 km izazivalo dvojbe oko primjene u praksi.

Rad je započeo analizom članaka GKU-a. Tako se razgovaralo i o produženoj primjeni kolektivnog ugovora te je prijedlog sindikata bio da se isti primjenjuje 12 mjeseci nakon isteka budući da je do sada već poznato koliko je bilo problema u sporosti rada Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti te samog procesa utvrđivanja reprezentativnosti pa bi se na taj način omogućilo dovoljno vremena za sklapanje novog ugovora nakon što istekne njegova predložena četverogodišnja primjena.

Također, razgovaralo se o prijedlogu za dodatak na plaću za sveučilišne specijaliste te je naglašeno kako je u pregovorima za TKU bilo rečeno da je taj dodatak predmet GKU-a, a da nije u redu da se sada smatra da je to pitanje ipak predmet TKU-a.

Velika je novina i prijedlog SHU-a za uvođenjem uvećanja zarade za provođenje ekskurzija, škola u prirodi, projekata i posjeta financiranih iz držanog proračuna vezanih uz domovinski rat te natjecanja i smotri.

O pitanju otežanih uvjeta rada nastavit će se raspravljati nakon zaključenja GKU-a te će obveza nastavka pregovora po tom pitanju biti ugovorena u prijelaznim i završnim odredbama. Ovo iznimno važno pitanje samo po sebi zahtjeva posebnu pažnju, a osobito uzevši u obzir da se moraju propisati novi kriteriji, definirati njihov broj te temeljem istog napraviti novi popis škola s otežanim uvjetima rada.

Sastanak je završen s pitanjem bonusa gdje su predložena nova povoljnija rješenja te se tako stalo na članku 36. GKU-a. Idući sastanak načelno je dogovoren za 31. siječnja u 9,00 sati te će prije toga biti održana još jedna radna skupina kako bi se razgovori priveli kraju i u što skorije vrijeme zaključio novi GKU.