27. LISTOPADA 2017.
Pregovori za TKU - sedmi sastanak

Pretakanje iz šupljeg u prazno – rezime današnjih pregovora, kako samim sadržajem pregovora, tako još više ponudom Vlade RH.

Jer što drugo reći nakon pregovora koji se vode 4 dana prije isteka produžene primjene TKU-a, a o 8 članaka TKU-a, od kojih samo dva nisu sporna za Vladine pregovarače, se razgovara satima?!

Predstavnicima Vlade sporna je čak i odredba o povlaštenim otpremninama koje se u javnim službama vrlo rijetko isplaćuju!

Glavna nit vodilja svih prijedloga Vladinih pregovarača je: „Nešto se mora smanjiti, ako želimo da se drugo poveća!“

Glavni su im argument u tome stavu smjernice ekonomske i fiskalne politike. Predlagali su da se osnovica plaća dogovara posebno, sljedeće godine u svibnju, što znači da u stvari zamrzavaju naše plaće! Istina, kažu oni da nude povećanje osnovice za 2% u studenom, ali misle da smo mi zaboravili da se to povećanje podrazumijeva jer su to isto dogovorili s državnim službenicima.

Sindikati su pitali koja je to politika plaća koju Vlada zagovara, kakav je njihov stav prema mogućnosti da se, među ostalim, i politikom plaća utječe na zaustavljanje iseljavanja iz RH?

Odgovora, konkretnog, nije bilo, ali se danas iskristalizirao stav Vlade da ne želi uvažiti argumentiran, dokaziv zahtjev sindikata za 15,2% povećanjem osnovice.

Sindikati su podsjetili pregovarače da proračun za sljedeću godinu nije donesen i da se, ako se ima volje, kroz proračun može zaustaviti zaostajanje plaća u javnim službama. Podsjetili su da je, mada nije bila planirana proračunom, prošle godine isplaćena božićnica, a i „neplanirano“ su se ipak (jer su morala) našla sredstva za povećanje osnovice ove godine (2+2%).  Također, u duhu aktualnih vijesti o kupnji borbenih zrakoplova i blindiranih automobila (koje, usput rečeno, nitko nije tražio i ne trebaju mu) istaknuli smo očitu činjenicu da novaca ima! Vladini pregovarači tražili su usporedbu plaća u 10 EU zemalja, a koja bi im pokazala koliko su realni zahtjevi sindikata za povećanjem osnovice plaća. Vremena za takve izračune i tablice sada nema, a Vlada se mogla, da je htjela, na vrijeme, jer su znali da nas čekaju pregovori za TKU, pripremiti i napraviti tu analizu kao što su se sindikati pripremili i argumentirano pokazali i dokazali zaostajanje plaća u javnim službama.

I za isplatu božićnice su se tražili ustupci kroz druge članke po principu „ovdje ti uzmem da ti tamo dam“! I što smo onda stvarno dobili?! Ništa!

Takvim načinom rada i prijedlozima Vladinih pregovarača bili su prožeti današnji pregovori te su svi predstavnici sindikata s pregovora otišli vrlo nezadovoljni i sve svjesniji da će biti prinuđeni iskoristiti druge „pregovaračke“ alate osim ovakvih „pregovora u dobroj vjeri“.

Medijske objave:

http://www.politikaplus.com/novost/163549/sindikati-tvrde-da-im-vlada-nudi-zamrzavanje-placahttps://www.tportal.hr/vijesti/clanak/ribic-vlada-nudi-zamrzavanje-placa-foto-20171027https://direktno.hr/domovina/sindikati-tvrde-da-im-vlada-nudi-zamrzavanje-placa-102380/http://hr.n1info.com/a257298/Vijesti/Vlada-nam-nudi-zamrzavanje-placa-u-iducoj-godini.htmlhttps://www.hina.hr/vijest/9624798https://www.svakodnevno.me/sindikati-tvrde-da-im-vlada-nudi-zamrzavanje-placa/