22. LISTOPADA 2013.
PREGOVORI

23. listopada 2013. pozvani smo na sastanak u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Tema sastanka: Nacrt prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. SHU je poslao očitovanje.   


28. listopada  pozvani smo na sastanak za pregovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.


Sljedećeg dana, 29. listopada 2013. pozvani smo na sastanak u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Tema sastanka: Prijedlog Dodatka II. Temeljenom kolektivnom ugovoru  za službenike i namještenike u javnim službama i Sporazuma o očuvanju položaja službenika i namještenika u javnim službama.