30. STUDENOG 2021.
Priopćenje s pregovora za TKU

PRIOPĆENJE PREGOVARAČKIH ODBORA VLADE RH I SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Danas, 30. studenoga 2021. godine održan je 3. sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi za kolektivne pregovore za novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Na sastanku je naglašeno da sa sutrašnjim danom počinje teći produžena primjena pravnih pravila sadržanih u TKU-u u trajanju od tri mjeseca, što znači da se i u navedenom vremenu, jednako kao i u vremenu važenja TKU-a, zaposlenicima u javnim službama moraju isplaćivati sva materijalnih prava ugovorena TKU-om.

Stoga je isplata božićnica za 2021. godinu, isplata darova za djecu za 2021. godinu kao i svih ostalih materijalnih prava ugovorenih TKU-om u vremenu produžene primjene pravnih pravila, neupitna i sigurna.

Tijekom sastanka sindikalna strana otvorila je pitanje visine osnovice za izračun plaće u javnim službama te niz pitanja vezanih za visinu postojećih i ugovaranje novih materijalnih prava, o čemu će se vladina strana očitovati i o čemu će se nastaviti pregovarati.