11. PROSINCA 2018.
Priopćenje SHU povodom učestalih napada na učitelje

Urbroj: 1211/18.

Zagreb, 11. prosinca 2018. godine

Priopćenje

Sindikat hrvatskih učitelja već je 2014. godine pokrenuo inicijativu kojom se tražilo da se status učitelja izjednači sa statusom službene osobe te tako postrože odredbe Kaznenog zakona prema počiniteljima nasilja.
Prijedlog za ovakvom zaštitom podnesen je zbog čestih fizičkih napada i psihičkih maltretiranja učitelja i ostalih zaposlenika u sustavu obrazovanja na njihovom radnom mjestu.

Upravo na inicijativu Sindikata hrvatskih učitelja Kazneni zakon (NN 56/2015) je 2015. godine dopunjen odredbom prema kojoj učitelji, zdravstveni radnici i zaposlenici koji obavljaju javne ovlasti ne trebaju više podnositi privatne tužbe u slučajevima kaznenih djela prisile i prijetnje, nego se za iste sada pokreće kazneni progon po službenoj dužnosti, odnosno po prijedlogu.
Na ovaj način osigurana je viša razina zaštite prosvjetnih i zdravstvenih djelatnika, odnosno odgovornih osoba u obavljanju javnih ovlasti.

U lipnju ove godine u javnoj raspravi bio je prijedlog Izmjena i dopuna Kaznenog zakona za počinitelje nasilja nad zdravstvenim osobljem pri obavljanju zdravstvene djelatnosti.

Sindikat hrvatskih učitelja očitovao se da ovakav selektivan i parcijalan pristup izmjenama Kaznenog zakona nije prihvatljiv te da Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona trebaju biti obuhvaćeni i zaposlenici u sustavu obrazovanja.

Naš prijedlog nije prihvaćen, no još uvijek izmjene Kaznenog zakona nisu donesene nakon provedene javne rasprave. Poučeni iskustvom kako se zakon može promijeniti neovisno o ishodima javne rasprave, a na taj način je donesen i Zakon o odgoju i obrazovanju, pa upravo temeljem takve prakse, svjesni smo da ako postoji suglasnost o potrebi zaštite učitelja i zaposlenika u obrazovanju, a što mi smatramo nespornim, još uvijek postoji mogućnost i način da se isti zaštite kroz postrožene odredbe Kaznenog zakona.

Svjesni smo da i očekivanim izmjenama Kaznog zakona ne rješavamo u potpunosti sankcioniranje neprihvatljivog ponašanja u školama, već je potrebno hitno iznalaženje dugoročnog rješenja kojim bi se prevenirao bilo koji oblik nasilničkog ponašanja u našim školama.

Stoga pozivamo ministricu Blaženku Divjak na hitno postupanje i sazivanje sastanka u cilju iznalaženja sveobuhvatnog rješenja problematike nasilja u školama. Prije svega treba pozvati sindikate u obrazovanju kao socijalne partnere, udruge ravnatelja te udruge stručnih suradnika, psihologa i pedagoga i svih koji bi svojim stručnim znanjima mogli doprinijeti cjelovitom rješenju ovog gorućeg problema.

Nedavni slučajevi nasilja samo su dokaz da sustav nije učinkovit, a svaka reakcija je samo pojedinačno „gašenje požara“, a ne rješavanje postojećeg i dugotrajnog problema.

Apeliramo na zajednički, multidisciplinarni i stručni pristup rješavanju problema jer smatramo da jedino na taj način možemo uspjeti.

Škole doista trebaju biti mjesto nulte tolerancije na nasilje i ovo nije problem samo školskih ustanova, ovo je problem društva u cjelini.

Sindikat hrvatskih učitelja podržava svaki vid akcije s ciljem poboljšanja položaja zaposlenika u sustavu obrazovanja, ukazivanja na problematiku s kojom se, na žalost, susreću učitelji i zaposlenici u sustavu obrazovanja u svom radu te smatramo da škole moraju biti mjesto nulte tolerancije na nasilje bilo koje vrste.

Samo zajedničkim djelovanjem možemo izboriti dostojanstvo naše profesije i bolji društveni položaj.

 

Budimo primjer!

                                                                                        Vaš Sindikat hrvatskih učitelja