06. PROSINCA 2018.
Prva radionica u Varaždinu

Kroz aktivnosti na radionici koju je vodila dr. sc. Maja Tadić Vujčić sudionici su se osvrnuli na teorijske pristupe dobrobiti na poslu, te kroz praktični rad isprobali neke od načina na koje učitelji mogu sami svakodnevno (pre)oblikovati/utjecati na svoje radne zadatke tako da im bolje odgovaraju, kao i na načine na koji te zadatke doživljavaju i kako im pristupaju, bez obzira na razinu formalne autonomije koju imaju na poslu.