26. TRAVNJA 2017.
PRVOMAJSKI PROSVJED U SLAVONSKOM BRODU

Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata organiziraju povodom Međunarodnog dana rada Prvomajski prosvjed u Slavonskom Brodu.