06. SVIBNJA 2019.
Rast koeficijenata ili akcije???

Nezadovoljstvo među zaposlenicima ustanova za odgoj i obrazovanje rapidno raste. Plaće su niske, svakim danom sve je više novih radnih zadataka, sve je manje razumijevanja za nositelje reformi, stručne suradnike, administrativno-tehničko i pomoćno osoblje, administracija se  gomila umjesto da se smanjuje. Radna su mjesta na stalnom udaru Odluke o zabrani zapošljavanja pa, s jedne strane, pomoćnom osoblju indirektno prijeti outsourcing, zdravstveno-higijensko i sanitarni uvjeti za učenike su upitni, a najava spajanja/pripajanja škola prijeti pojavi novih organizacijskih viškova. Uz sve te probleme dostojanstvo zaposlenika je narušeno, mišljenje struke se ne cijeni, ukratko, stanje u obrazovanju je alarmantno loše.

Kako do većih plaća? Prije svega, informiranošću, nakon toga dijalogom, pa ukoliko ni to ne urodi plodom, zajedničkim akcijama. Kako i dalje neki brkaju pojmove vezane uz „plaće“, ponavljamo osnovno. Osnovna plaća je regulirana TKU-om, čl. 50.:  „2. Osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.“ Važno je ovdje naglasiti i stavak 5: „O visini osnovice iz stavka 4. ovoga članka, ugovorne strane će svake godine započeti pregovore prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje i u slučaju dogovora, osnovicu će ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.“ Na visinu plaće utječe i pripadajući koeficijent složenosti poslova. Naime, Vlada RH donosi Uredbu o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (u nastavku: Uredba), no i tu smo, kao najveći sindikat i socijalni partner, uz pomoć zaposlenika koji su nam poslali svoje zahtjeve, inicirali promjene. Tako se u obrazloženju Prijedloga Uredbe, kojom se propisuje izmjena koeficijenata, između ostalog, navodi kako je „Ministarstvo zaprimilo brojne zahtjeve radnika koji obavljaju ove poslove tajnika, računovođa i administrativno-financijskih radnika za povećanjem koeficijenta“.

Nakon primitka Prijedloga Uredbe, inicirali smo sastanke na kojima tražimo veće koeficijente za sve zaposlenike, a ukoliko sastanci ne urode plodom, imamo Odluku tijela SHU-a o akcijama.

Dakle, SHU i NSZSSH trenutno vode razgovore za povećanje koeficijenata jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u nastavku: resorno ministarstvo), nakon što mu je pristiglo više od 600 dopisa Sindikata hrvatskih učitelja za rast koeficijenata tajnicima i voditeljima računovodstva/računovodstvenim referentima, ponudilo povećanje koeficijenata s kojom ponudom nismo bili zadovoljni.

Na sastancima u resornom ministarstvu, koji se trenutno odvijaju po zahtjevu SHU i NSZSŠH, zahtijevamo veće koeficijente za sve zaposlenike, a ukoliko se koeficijenti dogovorno ne povećaju na narednim sastancima, SHU će realizirati svoju Odluku o sindikalnim akcijama od 10. travnja 2019. g.

Neovisno o akciji za povećanje koeficijenata, moramo ponoviti da se osnovica plaće u javnim službama određuje Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, gdje su upravo sindikati ispregovarali da se o visini osnovice pregovara svake godine.

U posljednjim pregovorima za TKU sudjelovalo je 11 sindikata javnih službi i naš je sindikat odbio ponudu Vlade RH smatrajući je preniskom te smo 30. studenoga 2018.  obavijestili Vladu RH, ali i SVE sindikate, sudionike pregovora, da NEĆEMO BITI POTPISNICI Dodatka I TKU-a („ Poštovani, Sindikat hrvatskih učitelja, sukladno Odluci Velikoga vijeća, neće potpisati Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. S poštovanjem, Sanja Šprem, predsjednica Sindikat hrvatskih učitelja“).

To nikako ne znači završenu priču, jer TKU određuje da se pregovori moraju ponovno održati  i ove godine.

Razloga za akciju više je nego dovoljno. Kao najbrojniji sindikat i kao najbrojnija struka među javnim službama, moramo pokazati da nam je dosta, da smo zajedno jači i da naš rad vrijedi više, a ukoliko Vlada RH, skupa sa resornim ministarstvom, neće imati razumijevanja za nas, računamo na vas!