19. RUJNA 2016.
REAKCIJA MZOS-A NA PROSVJED 5 DO 12

Zaštita digniteta učitelja i nastavnika: zajednički cilj MZOS-a i Sindikata hrvatskih učitelja


  1. rujna 2016.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zaprimilo je zahtjev Sindikata hrvatskih učitelja vezan uz problem zbrinjavanja osoba koje su u punom ili dijelu radnoga vremena u školskim ustanovama proglašene tehnološkim viškom. S tim u svezi, izvješćujemo javnost kako je Ministarstvo već pokrenulo postupak donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te će u izradi Nacrta prijedloga Zakona, između ostaloga, uz predstavnike Ministarstva sudjelovati i predstavnici Sindikata hrvatskih učitelja, Sindikata zaposlenih u hrvatskom školstvu Preporod, Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama, Gospodarskoga socijalnog vijeća, Hrvatske zajednice županija, Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola i Udruge srednjoškolskih ravnatelja. Radnoj će se skupini, između ostaloga, svratiti posebna pozornost na potrebu jasnijeg propisivanja odredaba vezanih uz zbrinjavanje tehnoloških viškova, kao i na obvezu pravodobnog iskazivanja potreba za zapošljavanjem u školskim ustanovama. Nacrt prijedloga Zakona bit će upućen i na javno savjetovanje te će stručna i zainteresirana javnost imati priliku očitovati se o predloženim izmjenama i dopunama. Osnovna je svrha savjetovanja pomoći sastavljačima propisa da ti propisi budu bolji i kvalitetniji. Drugi cilj je uključiti stručnu i zainteresiranu javnost te jačati sudjelovanje u oblikovanju javnih politika.

Najoštrije osuđujemo optužbe dijela javnosti o neaktivnosti Ministarstva po navedenom pitanju, jer aktivnosti koje su pokrenute - pokretanje postupka izrade i donošenja Zakona o izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uključivanje ključnih dionika u izradu Nacrta prijedloga Zakona - potvrđuju da se Ministarstvo angažiralo oko rješavanja ovog problema te je u redovnoj komunikaciji s predstavnicima sindikata, nudeći pri tom pomoć i podršku s ciljem pronalaženja odgovarajućeg rješenja.

Zaključno pozivamo ravnatelje i ostale dionike na poštivanje kolektivnih ugovora i važećih zakonskih propisa RH jer bi cilj sviju nas trebao biti poštivanje zakonskih odredaba i zaštita digniteta učitelja i nastavnika te ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika.

Preneseno s mzos.hr