19. TRAVNJA 2018.
Referendum o prihvaćanju GKU-a

Pregovori za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u nastavku: GKU) završili su te su pravne službe SHU-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja danas prijepodne završile s nomotehničkom provjerom konačnog teksta GKU-a.

Sutra, 20. travnja 2018. bit će

parafiran konačni tekst GKU-a

.

Naglašavamo da parafiranje predstavlja samo garanciju da je tekst koji smo dobili isti onaj tekst koji će ići na referendum

!

Konačnu riječ o tekstu GKU-a dat će naše članstvo na REFERENDUMU koji će se održati od 24. do 26. travnja u svim podružnicama SHU-a.

Tekst GKU-a objavit ćemo sutra, nakon parafiranja, a upute i materijale za provođenje referenduma poslat ćemo u podružnice u ponedjeljak, 23. travnja.

Od članova očekujemo da, svjesni što prihvaćanje/neprihvaćanje teksta GKU-a nosi sa sobom, ODGOVORNO PRISTUPE REFERENDUMU I ODLUČE hoćemo li ga potpisati ili ne!

Dvije su alternative:

DA - Potpisujemo ugovor koji će stupiti na snagu 1. svibnja 2018.

NE - Pokrećemo aktivnosti (najava štrajka i proces mirenja) kojima ćemo osigurati nastavak pregovora. Materijalna prva od 1. svibnja nisu zajamčena jer produljena primjena materijalnih prava i drugih naknada omogućena Odlukom Vlade RH više nije na snazi.PLAKAT - REFERENDUM (PDF)