14. LISTOPADA 2022.
Rezultati referenduma
Sindikat hrvatskih učitelja je od 11. – 13. listopada 2022. proveo referendum na kojem su članovi odlučivali o ne/prihvaćanju ponude Vlade RH o rastu osnovice plaća u javnim službama.
Ponuda Vlade o kojoj su se izjašnjavali je:
- rast osnovice od 1. listopada 2022. – 4%
- rast osnovice od 1. travnja 2023. – 2%
Članovi SHU-a izjasnili su se kako slijedi:
22,99% prihvaća ponudu Vlade RH
76,72% ne prihvaća ponudu Vlade RH
0,28% je nevažećih listića.
Poštujući volju većine našega članstva koje ovakvu ponudu Vlade RH smatra neprihvatljivom, krećemo, u suradnji s ostalim sindikatima javnih službi, u organizaciju sindikalnih aktivnosti.
Naša Snaga i Htjenje i ovaj će put biti garancija našeg Uspjeha.
Vidimo se na prosvjedu! 💪💪💪