07. TRAVNJA 2016.
SASTANAK S MINISTROM ŠUSTAROM

U utorak,  5. travnja 2016. godine  na poziv ministra Predraga Šustara, u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održan je sastanak s predstavnicima reprezentativnih sindikata obrazovanja - Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog  sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Nezavisnog sindikata  znanosti i visokog obrazovanja.


Naglašena je potreba za kvalitetnim socijalnim dijalogom s ciljem postizanja socijalnog partnerstva.  Stoga će se pristupiti sklapanju sporazuma kojim bi se osigurao konstantan dijalog o svim pitanjima radno-pravnog statusa zaposlenika u obrazovanju.


Na sastanku je bilo govora o svim sada aktualnim pitanjima - tužbe za jubilarne nagrade, primjena Sporazuma o osnovici, Cjelovita kurikularna reforma te pitanje plaćanja dopunskoga rada koji se provodi s učenicima koji su na kraju školske godine ocijenjeni negativnom ocjenom.


Zaključeno je, također, da će se organizirati i zasebni sastanci za pojedini sektor obrazovanja, a radi efektivnijeg rješavanja specifičnih pitanja svakog sektora.