22. STUDENOG 2018.
Sastanak sindikalnih povjerenika sindikata javnih službi

Sindikati javnih službi pripremaju veliku nacionalnu kampanju protiv zapostavljanja naših djelatnosti, a povod su neuspješno okončani pregovori o plaćama.

Na sastanku su objašnjeni ciljevi akcija te objašnjeni načini provedbe najavljenog štrajka te detalji nacionalne kampanje koju su pokrenuli sindikati javnih službi.