05. SRPNJA 2021.
Sastanak u MZO-u

Danas, 5. srpnja 2021. godine, u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja održan je sastanak predstavnika Sindikata hrvatskih učitelja i predstavnika resornog Ministarstva.

Kao prva tema, razgovaralo se o troškovima plaćanja smjenskog rada, a koji je bio osobito sporan još prošle nastavne godine, kada je, zbog provjera u sektoru financija, došlo do zastoja u tumačenjima. Postigla se suglasnost da će tumačenja biti donesena i objavljena u što kraćem roku. Također, naglasili smo da bi se naša pravomoćna presuda vezana uz smjenski rad mogla itekako primijeniti na mnoge slučajeve neplaćanja istog pa je svakako bitno što prije donijeti tumačenja, a kako ne bi došlo do značajnijeg broja tužbi.

Također smo, kao aktualnu temu, naglasili važnost manjih škola kao mjesta okupljanja, razvoja lokalne zajednice te poticanja demografskog rasta, a osobito smo se dotakli mogućih viškova na područjima pogođenima potresom. Po tom će se pitanju već sutra početi održavati sastanci sa županijskim upravnim odjelima, a sve kako bi se iznašla najprihvatljivija rješenja te kako ne bi došlo do viškova, u smislu formiranja zasebnih razrednih odjela dok se učenici fizički ne vrate u svoje škole. Naglašeno je da je komunikacija stožera i pročelnika svakodnevna te će, u što skorijem roku, biti poznati podatci smanjuje li se značajnije broj učenika (u odnosu na početak prošle školske godine) te je od strane predstavnika resornog ministarstva naglašeno da imaju namjeru i volju vezati upisne kvote kako bi došlo do stabilizacije na tim područjima.

Nadalje, teme na sastanku bile su plaćanje prekovremenog rada i  vlastitih sredstava rada u smislu da smo ponovno ukazali na analizu koju smo još tijekom listopada prošle godine napravili na uzorku od 566 škola u RH, a koja je ukazivala na čitav niz problema koje treba riješiti. Stoga je prijedlog drugog sindikata i svođenje rješenja na plaćanje 10,00 kuna, od većine zaposlenika u sustavu odgoja i obrazovanja ocijenjen sramotnim. No, nonsens nije samo u zahtjevu od 10,00 kuna, već i  „neshvaćanje odbijenice“ da će se isto pitanje regulirati novim Zakonom o radu. Naime, naglasili smo da rješenje u vidu čekanja novog Zakona o radu znači samo čisti P.R. resornog ministarstva jer će do tada pregovori za kolektivne ugovore sa sindikatima već biti gotovi. Isto tako, moguće je da se u Zakonu o radu po tom pitanju neće ništa drastično mijenjati, a čak i ukoliko se promijeni, to neće utjecati na pravni temelj za isplate, a koji sada postoji. No, sasvim je drugo pitanje uvođenje olakšica poslodavcima i privatnog i javnog sektora diljem Hrvatske, a kako bi isplatili trošak radnicima. To svakako nije tema Zakona o radu, osobito uzevši u obzir činjenicu da će Zakon biti donesen tek u drugoj polovici iduće godine, odnosno nakon pregovora. Dakle, prekovremenog rada nesporno je bilo, kao i povećanih troškova, i to većini radnika u RH koji su proteklo vrijeme radili od kuće (pa tako i roditeljima). Rješenja se mogu naći bez obzira i neovisno o Zakonu o radu jer temelj za to već postoji. Predstavnici MZO-a izrazili su stav da su otvoreni za rješavanje svega navedenog te da ćemo zajednički raditi na modelu.

Ujedno smo ukazali na probleme koji se već dulje vrijeme događaju u Agenciji za odgoj i obrazovanje, a osobito na činjenicu da je u zadnjih nekoliko godine otišlo više od trećine zaposlenika, na probleme u vođenju Agencije, mobing nad zaposlenicima te na drastični nedostatak kadra. Naglašeno je da se moraju iznaći kvalitetna rješenja jer sve što se tamo događa, negativno utječe i na zaposlenike u Agenciji i na zaposlenike u školama jer, primjerice, mjesecima čekaju odgovore na upite te su uočeni veliki zastoji i problemi u samom funkcioniranju Agencije.

Neke od tema bile su i problematika vezanosti politike i zapošljavanja, iskazivanje viškova u smislu protuzakonitog bodovanja i pogodovanja, zapošljavanja, pravilnika koji nisu u skladu sa Zakonom o radu, testiranja upućenih viškova, pedagoške mjere i dr. Rečeno je da je MZO voljno ispraviti nedostatke postojećih loših rješenja jer se mnogobrojni nakupljeni problemi doista ne mogu „krpati“ stalnim izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te će se stoga ići u donošenje novog Zakona i to iduće kalendarske godine.

Kao Sindikat svjesni smo nedostataka postojećeg Zakona, kao i svih problema u sustavu te ćemo i u narednom periodu inzistirati na kvalitetnim rješenjima, a sve vas pozivamo da svoje konstruktivne prijedloge i dalje šaljete na našu adresu.