10. VELJAČE 2021.
Sastanci u resornom ministarstvu

Jučer, 9. veljače 2021. godine, održan je sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja s državnim tajnikom Tomislavom Paljakom te predstavnicima resornog ministarstva.

Kako smo već ranije izrazili svoje nezadovoljstvo novim prijedlogom Pravilnika o napredovanju, a osobito glede činjenice da prije donošenja prijedloga Pravilnika nije obavljeno savjetovanje sa sindikatima potpisnicima kolektivnog ugovora, pozvani smo i na sastanak sa gospođom Vesnom Šerepac i suradnicima, a koji smo održali 4. veljače 2021. godine. Na sastanku smo iznijeli svoje komentare i prijedloge (koje ste mogli pročitati i na našoj službenoj stranici) te nezadovoljstvo mnogim predloženim rješenjima. Nakon analize prijedloga u javnom savjetovanju, održat ćemo novi sastanak te predložiti dodatna rješenja koja su bolja  od ovih predloženih, a sukladno prijedlozima s terena.

Na jučerašnjem sastanku nastavili smo razgovore po pitanju rada u samoizolaciji s pojedinačnim učenikom, rada učitelja/nastavnika/stručnih suradnika u samoizolaciji,  reguliranja rada iznad zaduženja, problematike vulnerabilnih učenika i učitelja te kroničnog nedostatka pomoćno-tehničkog osoblja.

Posebno smo se očitovali na problematiku neplaćanja smjenskog rada, dvokratnog rada i prekovremenih sati te na sustavni problem zastoja s tumačenjima kolektivnih ugovora, osobito u slučajevima kada je jasno da se radi o evidentiranom radu koji se mora platiti, a kada dolazi do blokade od strane resornog ministarstva zbog razno raznih provjera u sektoru financija. Sva su ta prava definirana u kolektivnom ugovoru i ona se moraju poštovati. Resorno ministarstvo izrazilo je spremnost da ubrza postupke koji su na čekanju jer nemaju niti namjeru niti želju uskraćivati propisana prava koja su utemeljena, ostvarena i evidentirana. Dakle, takav rad mora se platiti i tu ne smije biti odugovlačenja jer postoje i zahtjevi koji na rješavanje čekaju još od ožujka 2020.

Naglasili smo, između ostalog, da upute za rad s učenikom u samoizolaciji nisu precizne ni primjenjive, a osobito u dijelu u kojem bi se učeniku u samoizolaciji samo trebala pružiti informacija o nastavnom sadržaju. To osobito nije primjenjivo kod razredne nastave, bez obzira na organizaciju „nastave na trećem“. Naime, uz činjenicu da učitelji koriste različitu literaturu, sadržaji koji se prikazuju na televiziji ne poklapaju se redovno sa sadržajem kojeg obrađuju učenici u razredu, a takva nastava ne može ni biti dostojna zamjena nastavi u školi. Također, neprimjereno je učeniku samo dati informaciju što se radilo na satu (primjerice obavijest da je obrađeno neko slovo jer to najmlađima ništa ne znači) pa učitelji redovito s tim učenicima rade dodatno, a sve to ostaje na dobrovoljnoj bazi i odgovornosti učitelja koji tu nastavu provode. Stoga, takav rad učitelja mora biti primjereno vrednovan.

Također, naglasili smo da obavijesti koje dobivaju ravnatelji od strane resornog ministarstva, često ne dolaze do zaposlenika i do sindikata pa tako zaposlenici nerijetko ne znaju kako postupiti po određenim pitanjima vezanima uz njihov rad te dolazi do problema u praksi koji bi se, dostupnošću informacija, mogli mnogo prije riješiti.

Ujedno smo ponovno zatražili podatke koliko je pomoćno-tehničkog osoblja dodatno zaposleno, budući da je prema zadnjim službenim informacijama iz prosinca 2020. godine zaposleno samo 14,9 % od iskazanih potreba. Predstavnici resornog ministarstva naglasili su da ćemo te podatke dobiti te su ponovili da neke škole traže odobrenja čak i u onim slučajevima kada to ne trebaju tražiti, iako su o tome poslane upute na škole (primjerice, kada je riječ o bolovanju spremačica, kada je riječ o administrativnom osoblju i učiteljima jer za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta također ne treba njihovo odobrenje i dr.) No, problem je u tome što se radno mjesto odnosno dopuna satnice ne odobrava u onom tempu koji je potreban. Predstavnici resornog ministarstva dodatno su naglasili da je nedavno poslan dopis školama da podnesu nove zahtjeve za dopunu/nova radna mjesta.

Isto je tako rečeno da je Pravilnikom određena samo kvadratura unutarnjeg prostora (iako je DPS-om u kvadraturu uključen i vanjski prostor), no u praksi mnoge škole imaju jako velik vanjski prostor kojeg treba održavati i tu se javljaju dodatni problemi.

Podatak o ukupnom broju usvojenih zahtjeva od mjeseca prosinca bit će nam naknadno dostavljen, kao i broj izrazito vulnerabilnih učitelja i zaposlenika za čiji rad bi se moralo naći adekvatno rješenje jer svi oni imaju pravo na rad u sigurnim uvjetima. Svoj prijedlog rješenja rada izrazito ranjivih skupina iznijeli smo već prije, a njega smo dopunili prijedlogom kojim bi se ti zaposlenici posebno zaštitili, a sve u sklopu organizacije rada koja bi predstavljala jedan od faktora jačanja otpornosti na krizu, a koji bi trebao predstavljati bitan element za zaštitu zaposlenika i prava učenika na jednako obrazovanje.

Također smo otvorili i problematiku postojećih izmjena Zakona o prosvjetnoj inspekciji, a koji ne ukidaju u postupnosti anonimne prijave, što je u suprotnosti sa zahtjevima koje je postavila struka, a isto se tako nije napravilo ništa po pitanju nepostupanja prosvjetne inspekcije kod nepoštivanja kolektivnih ugovora.

Otvorena je i tema (ne)prihvaćanja upućenih viškova te smo iznijeli čitavu problematiku s terena, za čije je rješavanje resorno ministarstvo pokazalo doista velik interes. Od samog problema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojeg hitno treba mijenjati (iako je krpanja tog zakona već bilo previše, no jedino je ta mogućnost na dnevnom redu). Na sporne članke ukazivali smo i ministrici Divjak, no ista je inzistirala na svojim rješenjima koja su dovela do još većeg kaosa na terenu, osobito po pitanju zapošljavanja i (ne)jednakih uvjeta pristupa na radno mjesto te smo radi toga organizirano prosvjedovali ispred Hrvatskog sabora, no isti je sporni članak ipak usvojen na štetu zaposlenika, a time i učenika.

Problematika upućenih viškova odnosi se i na sporne pravilnike o načinu i postupcima zapošljavanja u školskim ustanovama koje svaka ustanova donosi zasebno. Primjerice, u većini pravilnika propisano je testiranje upućenih viškova, dok u manjini to nije slučaj, što stvara nejednakost i veliku nepravdu (doista nema potrebe za novim testiranjem onih zaposlenika koji su već dokazali svoju stručnost, imali ugovor na neodređeno te im ugovor nije otkazan zbog osobnih ili skrivljenih razloga). Neke škole imaju različite opće uvjete za zapošljavanje, neke propisuju nezakonite kriterije bodovanja, neke ne prijavljuju viškove, neke ne šalju točne podatke o viškovima te zapošljavaju preko veze, a povjerenstva nemaju funkcionalan alat za sankcioniranje povreda zbog neutemeljenog odbijanja viškova, nakon čega ravnatelji, primjerice, zapošljavaju na 60 dana, zapošljavaju „svoje rođačke“ kandidate i tako unedogled.

Stoga je potrebno što prije riješiti ovaj problem, a prvi je korak izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju, nakon čega bi se trebali mijenjati Pravilnici i stvoriti uvjeti u kojima neće biti moguće odbijati viškove zbog subjektivnih razloga. Dodatan je problem što i u svim tim slučajevima prosvjetna inspekcija odbija postupati te oni koji zapošljavaju preko veze/odbijaju neutemeljeno ostaju nekažnjeni, dok kvalitetni kadar ostaje na ulici.

Zajedničko povjerenstvo za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnim školama na razini Sisačko-moslavačke županije zamolilo nas je da ponovno naglasimo kako je potrebno, kada za to dođe vrijeme, za svaku osnovnu školu, kao zasebnu ustanovu, posebno ustrojiti razredne odjele, kako za ovu, tako i za naredne školske godine, sve dok se iste ne budu mogle fizički vratiti u svoje objekte, a što je svakako od javnog i lokalnog interesa za Sisačko-moslavačku županiju. Isto tako, izbjeći će se proglašavanje organizacijskih viškova učitelja, stručnih suradnika, administrativno-tehničkog osoblja i dr. koji se na području županije neće moći svi zbrinuti.

Ujedno je predan i zahtjev za poticanje učenja drugog stranog jezika koji je detaljno obrazložen i utemeljen na važećim propisima i preporukama Europske unije, osobito utemeljenjem Europskog prostora obrazovanja.

Ova je „garnitura“ na sastanku pokazala volju za rješavanje gornjih pitanja te je izrazila spremnost za suradnju na rješavanju problema uvažavajući mišljenja s terena te prijedloge reprezentativnih socijalnih partnera.

Tražili smo i odgovor na pitanje kada ćemo doći na red za cijepljenje te naglasili potrebu da se s cijepljenjem zaposlenika u odgoju i obrazovanju krene što prije. Rečeno je da će se pokušati iznaći rješenje jer se predstavnici iz ministarstva slažu da svakako trebamo biti prioritetna skupina.

Sve u svemu, otvoreno je mnogo bitnih tema te se kreće u rješavanje dugotrajnih problema. Sastanci su bili konstruktivni te se nadamo da će resorno ministarstvo hitno pristupiti rješavanju navedenih problema.

Vi nam se i dalje javljate sa svojim stavovima i konstruktivnim prijedlozima.

Vaš Sindikat hrvatskih učitelja