26. TRAVNJA 2016.
SINDIKALNA ŠKOLA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U organizaciji povjereništava Zagrebačke županije i Grada Zagreba od 22. – 24. travnja 2016. godine održana je sindikalna škola na kojoj je sudjelovalo stotinjak sindikalnih  povjerenika i zamjenika. Sindikalna škola održana je u Crikvenici, a na skupu je bila predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja gđa. Sanja Šprem koja je upoznala prisutne sa sindikalnim aktualnostima i budućim aktivnostima Sindikata. Predsjednik Skupštine SHU g. Davor Kovačić prisutne je izvjestio o održanoj sjednici Skupštine SHU u ožujku ove godine.

U radu sindikalne škole sudjelovali su gđa. Ivana Šepak Robić i g. Antonio Čoga iz Matice hrvatskih sindikata koji su održali predavanja na temu: Kolektivni ugovori, Usporedba prava iz kolektivnih ugovora u javnom sektoru i gospodarstvu te Pitanje radnog vremena.

Gđa. Vesna Musulin pravnica i tajnica OŠ Fran Franković iz Rijeke održala je predavanje o izborima u SHU te o radničkom vijeću i izborima za radničkog vijećnika.

Kurikuralnu reformu obrazovanja  predstavio je g. Boris Jokić. Nakon predavanja slijedile su konstruktivne rasprave i odgovori predavača na postavljena pitanja.

U radu sindikalne škole sudjelovale su glavna tajnica gđa. Ana Tuškan, pravna savjetnica gđa. Sandra Kimovec, voditeljica područnog ureda u Zagrebu gđa. Irena Greblički, županijske povjerenice gđa. Maja Karlo i gđa. Ariana Bogner Boroš koje su odgovarale na pravne upite i ostala pitanja članova.