29. RUJNA 2015.
SRAMOTNA PONUDA

Nakon tri dana u štrajku sa izvrsnim odazivom zaposlenika koji su u štrajku, ponude nam ovo!
Naravno da to nismo mogli potpisati!