25. LISTOPADA 2013.
ŠTO JE POTREBNO KAKO BI SE POBOLJŠALA KVALITETA OBRAZOVANJA U EUROPI

10 KLJUČNIH PORUKA ETUCE-a


Predstavnici članica ETUCE-a (Europski sindikalni odbor za obrazovanje) među kojima je i Sindikat hrvatskih učitelja, okupili su se 23. listopada ove godine na posebnoj sjednici u Bruxelles-u, kako bi razgovarali o poboljšanju kvalitete obrazovanja u Europi.


Što je potrebno kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u Europi?


1. Kvalitetno obrazovanje je temeljno ljudsko pravo.


Članak 26. Opće deklaracije o ljudskim pravima navodi da “svatko ima pravo na obrazovanje na svim razinama obrazovanja; od ranog djetinjstva, osnovnoškolskog i srednjeg obrazovanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja, obrazovanja s posebnim potrebama do obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja“.


2. Vijeće Europskih učiteljskih sindikata podržava kvalitetno obrazovanje i visoku kvalitetu obrazovanja za sve, kao jedan od temeljnih stupova pravednog i demokratskog društva.


3. Pristup kvalitetnom obrazovanju za sve.


Pristup kvalitetnom javnom obrazovanju od temeljne je važnosti za svakog građanina. Članice ETUCE-a potvrdile su svoju potporu Europskoj inicijativi „Zajedno za kvalitetu obrazovanja“. U zajedničkoj akciji teže ujedinjenom kvalitetnom obrazovanju koje uključuje kvalitetno inicijalno osposobljavanje i kontinuirani profesionalni razvoj.


4. Financiranje javnog obrazovanja.


U kontekstu trenutne politike štednje koja je djelomično izazvana ekonomskom krizom i koju provode neke vlade, članice ETUCE-a osuđuju učinke mjera koje su određene od strane političkih ideologija, a osuđuju i sve veću privatizaciju usluga obrazovanja od strane slobodnih poduzetničkih interesa, čime se ugrožava odredba prava na javno obrazovanje.


5. Jednake mogućnosti i socijalna mobilnost.


Vlade imaju odgovornost da osiguraju odgovarajuća sredstva za obrazovanje, dostupna kroz pravedno i progresivno oporezivanje. Važnost globalne porezne pravednosti nije ograničena samo na jačanje javnih obrazovnih proračuna, potrebna je i za veću jednakost prilika, ali i za socijalnu mobilnost.


6. Kvaliteta obrazovanja nastavnika.


Nastavnici su najvažniji obrazovni resurs i kritična odrednica kvalitete škole pa i njihov doprinos treba priznati na odgovarajući način. Nastavnici moraju biti tretirani kao ugledni stručnjaci, a potrebno im je dati i podršku.


7. Atraktivnost nastavničke profesije.


Visoko kvalificirano i motivirano nastavno osoblje ključ je za izgradnju kvalitete unutar sustava obrazovanja. Prema tome, ETUCE-a se zalaže za priznavanje i zaštitu prava nastavnika, za dobre uvjete rada i primjerene plaće, za naknade i poštene mirovine za žene i muškarce, za pristup obrazovanju i kontinuirani profesionalni razvoj kao i za zdravo i sigurno radno okruženje. To su preduvjeti koji će potaknuti veći broj ljudi da grade učiteljsku karijeru.


8. Učiteljski sindikati i socijalni dijalog – instrumenti.


Prepoznajući socijalni dijalog kao pokretačku snagu uspješnih gospodarskih i socijalnih reformi, ETUCE-a naglašava veliki potencijal sindikata u podizanju svijesti o posljedicama ekonomskih i socijalnih promjena u društvenim sustavima, obrazovanju i tržištu rada. Učiteljski sindikati imaju ključnu ulogu u ponovnom  nametanju potrebnih uvjeta koji će potaknuti stvaranje novih radnih mjesta i gospodarski oporavak.


9. Uključenost učiteljskih sindikata u donošenje odluka koje su za obrazovni sektor vezane izravno i neizravno.


ETUCE-a zahtijeva da se socijalni partneri konzultiraju na nacionalnoj, regionalnoj i  institucionalnoj razini. To je od posebnog značaja za poticanje socijalnog dijaloga.


10. Koherentni socijalni partneri – čiji je cilj gospodarski i društveni napredak.


Socijalna dimenzija Europske monetarne unije trebala bi pridonijeti gospodarskom i društvenom napretku u EU. To znači da politika treba biti osmišljena tako da osigura   gospodarski i društveni napredak .


 Zagreb, 24. listopada, 2013.


 


Sindikat hrvatskih učitelja


Glavna tajnica, Izabela Kin, mag. iur.