02. TRAVNJA 2019.
Stop iseljavanju, a ne zapošljavanju!

Sindikat hrvatskih učitelja zaprimio je mnoštvo zamolbi osnovnih škola iz svih dijelova Republike Hrvatske u kojima nas iste mole za pomoć u rješavanju problema vezano za uskratu suglasnosti za popunom upražnjenih radnih mjesta pomoćno-tehničkog osoblja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nadalje, Sindikat je u sklopu Projekta pod nazivom “Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja” proveo najveće znanstveno ispitivanje o kvaliteti radnih odnosa i kvaliteti sustava osnovnog obrazovanju na reprezentativnom uzorku te smo na upit o radnom opterećenju spremačica dobili odgovor da 48,4% istih čisti više od 750 m2 unutrašnjeg prostora škole. Radi se o zabrinjavajućem podatku koji govori o čitavom nizu problema s kojim se ti zaposlenici suočavaju, a koji se sustavno zanemaruju i umanjuju.

Potaknuti prethodno navedenim, a kao odgovoran socijalni partner, Sindikat hrvatskih učitelja uputio je dana 11. siječnja 2019. godine ministrici Divjak zahtjev za hitnim rješavanjem problema uskrata suglasnosti za novim zapošljavanjem na upražnjenim radnim mjestima pomoćno-tehničkog osoblja u osnovnoškolskim ustanovama.

Isti je Zahtjev upućen i na ostale nadležne institucije Republike Hrvatske. Hrvatskom Saboru kao donositelju Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, i to na znanje predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu te Odboru za rad, mirovinski sustav  i socijalno partnerstvo.

Zahtjev je upućen i Vladi Republike Hrvatske kao donositelju sporne Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.

Kako nam se, osim Odbora za rad, mirovinski sustav  i socijalno partnerstvo, niti jedna institucija nije očitovala na zahtjeve, dana 22. ožujka 2019. uputili smo na navedene adrese požurnice sa ponovljenim zahtjevima. Dana 1. travnja 2019. dobili smo na znanje dopis Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu upućen ministrici Divjak, a koji objavljujemo u prilogu. 

Ukratko da podsjetimo, Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (u nastavku: DPS) koji je donio Hrvatski sabor utvrđeni su minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske. Istim je propisano da prema koeficijentu izvodljivosti Standarda Škola treba imati zaposlene potrebne pomoćno-tehničke radnike u skladu s člankom 15. DPS-a do kraja 2017. godine.

Budući da su DPS-om koji je donio Hrvatski Sabor utvrđeni minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske zahtjevamo da se isti poštuju, a s obzirom na to da pojedinačne odluke Vlade RH (Odluka o zabrani zapošljavanja) i resornog ministarstva (uskrata suglasnosti u kojoj se pozivaju na Odluku o zabrani zapošljavanja) ne mogu kršiti i biti u suprotnosti s aktom Hrvatskog Sabora koji utvrđuje zahtjevani minimum uvjeta u osnovnoškolskim ustanovama.

Imamo saznanja da se na zapošljavanje nenastavnog osoblja u osnovnim školama primjenjuje normativ određen za srednje škole (800 m2 površine), iako navedeni pravilnik za osnovne škole nikada nije promijenjen. Dakle, svjesno se krše važeći pravni akti.

Sindikat hrvatskih učitelja najavljuje aktivnosti usmjerene rješavanju gorućih problema…računamo na vas!

 

Solidarnost, Hrabrost i Ustrajnost potrebni su nam više nego ikada.

 

DOPIS MINISTRICI DIVJAK IZ SIJEČNJA 2019.

POŽURNICA MZO-u IZ OŽUJKA 2019.

OČITOVANJE HRVATSKOG SABORA