27. SIJEČNJA 2017.
TISKOVNA KONFERENCIJA, 27.1.2017.

Jučer se navršilo 100 dana rada Vlade Republike Hrvatske, a koincidencija je da je jučer bio i posljednji dan važenja Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama te je tim povodom sazvana tiskovna konferencija.

Socijalni dijalog, dobrobit građana te ulaganje u odgoj, obrazovanje i  znanost najavljeni su kao prioriteti nove Vlade. Vladajući su u predizbornoj kampanji te prioritete isticali pod krilaticom VJERODOSTOJNO. Ima li vjerodostojnosti u krilatici Vjerodostojno? U prvih sto dana rada Vlade, NE!

Prosinac 2016. godine obilježen je neuspjelim pregovorima u kojima se Vlada nije ponašala kao da joj je obrazovanje prioritet već je prekršila svoje zakonske i moralne obveze te je nepostupanjem u dobroj vjeri  ugrozila povjerenje u pravnu državu. Sporazum nije bio upitan dok nije došao na naplatu.

Nakon izigravanja povjerenja građana nepoštivanjem i kršenjem prava iz Sporazuma čiji je supotpisnik Vlada RH, u ovom kratkom vremenu uspjeli su se prekršiti i mnogi zakoni, od kojih je jedan Zakon o proračunu, a temeljem kojeg se 

moraju planirati sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodnih godina

, te također i Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.

Naime, poziv za utvrđivanje reprezentativnosti objavljen je još 15. lipnja 2016. godine, a Rješenje o reprezentativnosti nužno je kako bi se krenulo u pregovore oko sklapanja GKU-a i TKU-a.

Podatke o broju članova sindikati su trebali dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti u roku od 30 dana od dana objave poziva, odnosno do 15. srpnja 2016. godine., a koju smo obvezu uredno izvršili.

Sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, Rješenje o reprezentativnosti Povjerenstvo mora donijeti u roku od petnaest dana od dana isteka roka za dostavu podataka te ga dostaviti svim sindikatima koji su sudjelovali u postupku utvrđivanja reprezentativnosti. Rok od 15 dana istekao je 1. kolovoza 2016. godine. Od tog dana prošlo je više od 5 mjeseci, a Rješenje o reprezentativnosti još uvijek nije doneseno.

Sindikat hrvatskih učitelja od samog je početka ukazivao na nepravilnosti u postupku utvrđivanja reprezentativnosti. Od sindikata se zahtijevalo supotpisivanje dokumenata o broju članova, no bez da su sindikati mogli međusobno provjeriti vjerodostojnost tih podataka, već se od njih očekivalo da supotpišu broj članova 

bez ikakve provjere utemeljenosti i istinitosti tih podataka

.

Nakon toga, dana 19. listopada 2016. godine, zaprimili smo zaključak Povjerenstva kojim se tvrdilo da naši podaci nisu potpuni jer 

nisu supotpisani od ovlaštene osobe drugog sindikata koji sudjeluje u postupku utvrđivanja reprezentativnosti

.Namjera zakona sigurno nije bila, i ne smije biti, da se od nas traži supotpisivanje podataka o ukupnom broju članova drugog sindikata koji sudjeluje u postupku utvrđivanja reprezentativnosti, bez ikakvog uvida u podatke iz kojih taj broj proizlazi.  Takav zakon, odnosno takva namjera zakona, bila bi protuustavna.

No, ni tu hrvatska priča o manipulacijama, nepravilnostima i protuzakonitom postupanju ne prestaje. Naime, dana 21. listopada 2016. godine od SHU-a se traži  „

dostava podataka o članovima raspoređenim po županijama

“, dok traženje takvih podataka nigdje nije propisano, ni utemeljeno u Zakonu. Ujedno, takvi podaci nisu traženi od drugih sindikata, čime se, u najmanju ruku, krše ustavne odredbe o jednakosti.

Valja naglasiti da, sukladno Zakonu o reprezentativnosti, „

ukoliko u istinitost dostavljenih podataka sumnju iskaže udruga čija se reprezentativnost u tom postupku utvrđuje, Povjerenstvo može od poslodavca ili na drugi prikladan način provjeriti točnost dostavljenih podataka, odnosno od tijela nadležnog za inspekciju rada zatražiti da izvrši tu provjeru. Tijelo nadležno za inspekciju rada dužno je u roku od petnaest dana od dana podnesenog zahtjeva nadzorom provjeriti točnost podataka i o tome izvijestiti Povjerenstvo

.

Inspekcijski nadzor vršen je po Sindikatima od 14. do 25. studenog 2016. godine, a tijekom kojeg  naš Sindikat ponovno ukazuje na nepravilnosti u provođenju postupka utvrđivanja reprezentativnosti.

Još dan danas očitovanje na prigovore i Rješenje o reprezentativnosti nismo zaprimili, a jedino što je sigurno u ovoj državi jest to da nezakonitosti nedvojbeno postoje.

Država ne poštuje rokove, manipulira podacima, svoje obveze ne ispunjava, a od građana očekuje suprotno.

Svi zakonski rokovi su probijeni, kasni se s početkom pregovora za oba kolektivna ugovora i time se onemogućava pregovaranje jer produžena primjena oba kolektivna ugovora ističe 12. ožujka 2017. godine (Zahtjev za početkom pregovora uputili smo Vladi RH 12. rujna 2016. godine stoga pregovori kasne gotovo 5 mjeseci).

Zbog svega navedenog, među naše članove uvlači se osjećaj nesigurnosti, neizvjesnosti, nepovjerenja i osjećaj straha od budućnosti. U čijem je to u interesu? Je li to nacionalni interes?

Isto tako, postavlja se pitanje radi čega kasni Rješenje o reprezentativnosti o kojem ovisi početak pregovora i pokušava li Vlada u pregovore nametnuti, preko rada svog Povjerenstva,   „žute sindikate“?

Kako imati povjerenje u pravnu državu, kad država koja bi trebala štititi građane, na svakom koraku krši propise, ne poštuje rokove, ne plaća svoje dugove i ne postupa u dobroj vjeri, dok u isto vrijeme, od svih nas to očekuje?!

U Zagrebu, dana 27. siječnja 2017. godine

Tiskovna