18. SIJEČNJA 2017.
UTJECAJ REFORME POREZNOG SUSTAVA NA ZAPOSLENE U VIŠE USTANOVA

POSLJEDICE NOVE POREZNE REFORME

Povratkom u školske klupe učitelje su dočekale nove obračunske liste za isplatu plaća (dohotka od nesamostalne djelatnosti) pa se postavlja pitanje što se točno promijenilo i kakav utjecaj promjene imaju na prihode učitelja?

Naime, radnik koji prima 

plaću

 obveznik je poreza na dohodak od nesamostalnog rada, prireza porezu na dohodak i doprinosa iz plaće. Obveznik obračuna, obustave i uplate navedenih davanja u ime radnika je poslodavac.

Prije poreznih reformi, na dio osnovice do 2.200,00 kn plaćao se porez od 12%, dok se na dio osnovice od 2.200,00 kn do 13.200,00 kn plaćao porez od 25% (

znači 1% više nego danas

). Novim poreznim uređenjem uveden je jedinstveni porezni razred za dohodak do 17.500,00 kn,  na koji se primjenjuje jedinstvena porezna stopa od 24%.

Ranija porezna stopa od 12% zadržana je samo kod konačnog oporezivanja dohotka od imovine, kapitala i osiguranja.

Ono što najviše zanima učitelje i ostale zaposlenike osnovnoškolskih ustanova za odgoj i obrazovanje jest zasigurno izračun poreznih olakšica, koji više nije vezan uz visinu osobnog odbitka, već je određen kao fiksni iznos.

Osnovni osobni odbitak (iznos koji svaka osoba može zaraditi, a da na njega ne mora plaćati porez) povećao se sa 2.600,00 kuna na 3.750,00 kn, ali se zaokružuje na stotice (za razliku od odbitaka za uzdržavane članove) pa tako iznosi 3.800,00 kn mjesečno.

Uvođenjem tog iznosa odbitka došlo je do razlike u mogućnosti korištenja osobnog odbitka između zaposlenika koji rade na jednoj školi i onih koji rade na više škola, a obzirom da isti imaju više poslodavaca. Svaki od tih poslodavaca zasebno im obračunava plaću te zbog nižeg dohotka na pojedinim školama, navedeni učitelji, makar s istim opisom radnog mjesta, nisu u mogućnosti odmah iskoristiti puni iznos odbitka.

Kako je školski sustav vrlo specifičan i ne nalikuje na druga zanimanja u kojima se isplate također ponekad vrše kod više poslodavaca (kao što su građevinski radnici, liječnici koji rade kao predavači na fakultetima itd…), jer zaposlenici u drugim zanimanjima, kad rade kod više poslodavca, često mijenjaju i opis posla, dok je u školama redovno slučaj da dvije osobe (koje se nalaze u istoj zbornici i zapravo imaju jednak opis poslova, samo na drugim lokacijama) nemaju jednake mogućnosti, odnosno osoba koja radi na više škola ne može biti u mogućnosti odmah iskoristiti odbitak već će morati podnijeti godišnju prijavu poreza.

Stoga, ukoliko radnik nije iskoristio osobni odbitak tijekom godine, kod obračunavanja predujma poreza na dohodak pri isplati plaće, može to učiniti tek u godišnjoj poreznoj prijavi. Sve je to posljedica rada kod više poslodavaca.

Stoga je jedino logično rješenje za učitelje koji rade na više škola kompjuterska promjena matične škole na poslodavca/školu u kojoj  imaju najveću satnicu, a sve kako bi ti učitelji odmah mogli iskoristiti veći dio osobnog odbitka

. Ta promjena vrlo je jednostavna i vrši se putem tajništva škole, na način da se jednostavnim klikom kompjuterski promjeni matična škola te da se, kao nova matična škola, označi ona škola u kojoj učitelj ostvaruje najveći dohodak/broj sati, a ranija matična škola zatim vraća poreznu karticu školi koja je sada prijavljena kao matična.

Dakle, u praksi se događa da porezne olakšice mogu mjesečno, u potpunosti, iskoristiti samo oni učitelji kojima je dohodak kod istog poslodavca veći, odnosno učitelji koji rade na jednoj školi, dok će ostali morati podnijeti godišnju poreznu prijavu i na taj način ostvariti pravo na povrat. Ovom reformom riješio se problem onih učitelja koji su ranije, donošenjem godišnjeg poreznog rješenja, morali vraćati porez, jer sada to više (zbog mjesečnih uplata) ne moraju.

Tako se pojavilo novo pitanje: može li se, onim učiteljima koji rade na više škola, omogućiti (kao što je omogućeno učiteljima koji rade samo na jednoj školi) da odmah iskoriste porezne olakšice?

Kako je jedan od ciljeva ove reforme pojednostavljenje porezne administracije te smanjenje troškova vođenja više evidencija, trebalo bi nužno razmisliti o uvođenju aplikacije kojom će se u osnovnim i srednjim školama plaća (za učitelje i nastavnike koji rade na više škola) obračunavati na jednom mjestu. Za sada, to nije moguće jer u postojećem sustavu različiti poslodavci ne mogu raditi takav jedinstven obračun plaća u sustavu centraliziranog obračuna plaća (tzv. COP-u).

Stoga, u privitku dostavljamo i dopise upućene Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Ministarstvu Financija sa prijedlogom uvođenja aplikacije kojom će se omogućiti jedinstveni obračun plaća za one zaposlenike koji rade na više škola, a sve prema mjestu škole u kojoj zaposlenik ostvaruje najveću satnicu. Također podredno predlažemo uvođenje prava prvenstva za rješavanje godišnjih  prijava poreza učitelja koji rade na više škola, kao mjera smanjenja razlika u načinu korištenja olakšica između pojedinih učitelja.

Vaš Sindikat hrvatskih učitelja

Dopis min. fin.

Dopis min. znan. i obra.