20. PROSINCA 2019.
Važno - otkazivanje ili raskidanje ugovora o radu na određeno

S obzirom na mnogobrojne dojave sindikalnih povjerenika s terena, da ravnatelji, a temeljem USMENE upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, zaposlenicima koji imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika, a najduže do 60 dana, otkazuju ili raskidaju ugovore, a sve kako bi izbjegli plaćanje božićnice, očitujemo se kako slijedi:
Sukladno Zakonu o radu članku 12. „Ugovor o radu može se sklopiti samo iznimno na određeno vrijeme i to za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja“.
Mnogi ugovori o radu u školama sklopljeni su na određeno, do povratka privremeno nenazočnog radnika (npr. zbog rodiljnog dopusta ili bolovanja), ali ne dulje od 60 dana (jer je tako propisano Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).
Naime, problem je što se ugovori raskidaju prije Badnjaka (jer božićnica dospijeva na Badnjak), a radnik kojeg se mijenja ne vraća se na rad.
Dakle, osoba kojoj se raskida ili otkazuje ugovor o radu (mnogima se raskida ugovor s 20., 21. ili 23. prosincem 2019.) ponovno se zapošljava 7. siječnja 2020. kada završavaju odmori učenika. Dakle, osim što taj zaposlenik ne dobiva božićnicu, on dobiva i manju plaću za taj mjesec jer radi samo 3 tjedna, a njegov posao obavljaju drugi zaposlenici jer u suprotnom ne bi bilo ni potrebe za njegovim zapošljavanjem (osobito ako je riječ o spremačici koja čisti i za vrijeme odmora učenika).
Navedeno postupanje smatramo apsolutno nedopustivim, pravno upitnim, diskriminatornim i nemoralnim. Ovakvim se postupanjem zaposlenike s ugovorima o radu na određeno, koji su i tako u nezavidnom položaju, dovodi u još nepovoljniji položaj u odnosu na ostale zaposlenike.
Pozivamo zaposlenike kojima se na navedeni način prekidaju ugovori o radu da nam se obrate putem e-maila jer su u tijeku aktivnosti radi rješavanja navedenoga problema.