20. STUDENOG 2012.
VJESNIK MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

VJESNIK MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

Vjesnik Matice hrvatskih sindikata poslan je na adrese sindikalnih povjerenika s molbom da se uruči svakom članu podružnice sa napisanim imenom i prezimenom člana.